huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

PGA utbildningar

Vi utbildar Golfsverige

Ett av PGAs huvudsyften är att verka för golfens utveckling. En välutbildad yrkeskår som kan möta golfen, golfarens samt branschens nuvarande och framtida behov.

PGA analyserar, planerar och genomför både grundutbildningar och vidareutbildningar inom golfbranschen.

Tränarassistentutbildningen (TAU) och  Högre Tränarutbildnignen (HTU) är de två stegen i grundutbildningen för att bli Golftränare.

Du hitter mer information under fliken

Inom vidareutbildning arbetar vi med flera olika spår så som  Golfspelet & Spelarutveckling, Coach och Ledarskap,  Affärsmannaskap och Management, Organisation, Föreningskunskap & Anläggningen samt Juniorutveckling.

Bland våra vidareutbildningar kan man även certifiera sig inom en rad olika karriärspår.

När du gått de tre olika nivåerna, dvs. Level 1, 2 och 3 i ett valt karriärspår, erhåller du som Golf Professional en certifiering inom området.

I nuläget kan du bli certifierad inom: PGA Performance Coach, PGA Clubfitter, PGA Business Manager, PGA Golffitness Coach.

 


I ett flertal av utbildningarna har vi Bosön Idrottsfolkhögskola som utbildningspartner.

Du finner information om respektive utbildning i länklistan till vänster eller via länkarna ovan.