huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

Golfchefsutbildningen

En utbildning som gör dig till en värdefull resurs för dina uppdragsgivare, klubben/anläggningen, golfspelarna och golfen i stort.

I enlighet med SGF och PGAs mål att lyfta in PGA Pron och spelet som tydligare centrala delar av våra klubbar/anläggningars verksamheter skall denna utbildning lyfta Prons affärsmässiga och verksamhetsmässiga kompetenser. Pron skall kunna driva projekt, events, kunna göra analyser och utveckla verksamheten med spelet i centrum som motsvarar golfarens och den framtida golfarens behov och krav.  Pron skall kunna leva upp till de krav som arbetsgivaren/uppdragsgivaren sätter och arbeta strategiskt och operativt mot de visioner och mål som klubben/anläggningen har satt.

För att möta dessa krav fokuserar utbildningen att ge dig kompetenser som ökar din attraktionskraft och värde samt ger dig kompetenser att sätta golfen och Pron i centrum samt driva sporten framåt.

  • Golfen och omvärlden idag
  • Att leda på en Golfklubb visionsstyrt med passion
  • Service/service management
  • Kundvärdebaserad verksamhetsutveckling
  • Ledarskap, personlighetstyper beteenden, motivation etc
  • Ledarskap och förändringsarbete
  • Ledarskap och projektledning
  • Projektgenomförande
  • Golfklubbens ekonomi och finansiering.

Pedagogiken

Pedagogiken bygger på det framgångskoncept som vi använder i vår Klubbchefsutbildning. Vi tar avstamp i generella teorier, tar exempel från delar av näringslivet och gör nedslag i idrottspecifika delar. Vi tar sedan via exempel, uppgifter och cases dessa teoretiska kunskaper till golf-praktiska kompetenser.

Antagningskrav

Du skall vara Club Professional dvs. ha en godkänd TU.  Aktiv medlem i PGA. Vid överanmälningar gäller först till kvarn principen.

Examinationskrav

Du skall ha minst 80% närvaro, vara godkänd på alla delmoment samt genomfört en godkänd examensuppgift.

Omfattning tid och upplägg 

2 tillfällen x 5 dagar.

Kurstider: 

Information presenteras inom kort

Har du frågor om utbildningen är du mycket välkomna att höra av er till Johan Hampf.

Utbildningsplats: PGA Sweden National

Pris: 7500 kr plus moms