huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

Golfens Klubbchefsutbildning

En utbildning av IHM Business School, GAF och PGA tillsammans med Ingemar Claesson Konsult som levereras på uppdrag av SGF för att möta golfmarknadens behov och krav. 

Utbildningen har slagits ihop med Idrottens chefsutbildning. Vi kommer bygga på utbildningen med specialinriktade block där vi tar golfspecifika nedslag. Mer information när du anmäler ditt intresse. 

Läs mer här

I höst är det åter kusstart för Golfens klubbchefsutbildning.

Är du redan klubbchef och vill utvecklas? Har du ambitionen att bli klubbchef? Finns du inom annan verksamhet och attraheras av golfanläggningen som framtida arbetsplats?

Vi lovar dig utveckling på flera nivåer, den personliga, klubbens och golfens.

Golfens utmaningar

Efterfrågan på golf blir mer mångfacetterad och behovet av att förstå och agera i förhållande till detta blir allt viktigare. Utmaningarna inom golfen är just nu många.

Golfens särart – ideellt och professionellt

Golfens klubbchefsutbildning handlar om kunskaper i olika ämnen men också om bildning i bredare mening. Du tränar dig också i att förstå omvärlden, samhället samt individers val.

Arbetsgivaren, en ideell föreningsstyrelse, aktiebolagsstyrelse eller privat anläggningsägare, har stora behov av hög, modern kompetens för att vara framgångsrik.

En utbildning för dig?

Välj lika mycket med hjärtat som med hjärnan. Fundera över saker som: Vad brinner jag för? Vilka är mina intresseområden? Hur kommer min utbildning att kunna utveckla golfen som en attraktiv, modern upplevelse och arbetsplats – kommer min anställningsbarhet att öka med en modern klubbchefsutbildning?

En utbildning till nytta för arbetsgivaren?
Två stora utmaningar som direkt relaterar till förutsättningarna för stärkt konkurrenskraft och sysselsättning som också visar på branschens sårbarhet är :

a) Nya krav från gäster och samhället i övrigt medför allt högre krav på och ökat ansvar för medarbetarna. Genom att utveckla och tillföra anpassade utbildningsinsatser stärker vi individen i sin yrkesroll samt ökar den individuella konkurrenskraften.

b) Förändrad efterfrågan på golfupplevelsen genom framgångsrik verksamhetsutveckling: ”Golfen har under en längre tid varit inne i en strukturomvandling. Finanskris, lågkonjunktur och kraftigt förändrade köpbeteenden från golfmedlem/konsument har tvingat golfanläggningen att tänka annorlunda. Golfen konkurrerar inte i första hand med andra golfanläggningar utan snarare med annan tidsanvändning, exempelvis andra upplevelser. Frågan om golfens strukturomvandling och tänkbara aktiviteter för att påverka detta ägs och ska lösas av respektive golfanläggning i gott samarbete med kompetenta intressenter som finns i och kring golfen.”

IHM Business School

IHM Business School är en privat, fristående affärsskola helägd av den ideella stiftelsen IHM. Verksamheten bedrivs helt utifrån marknadens krav och önskemål och är ett privat alternativ för affärs- och ledarskapsutveckling. IHM verkar på marknaden för såväl öppna som företagsanpassade affärsutbildningar. IHM Business School är den första privata affärsskolan i Europa som ackrediterats av amerikanska kvalitetsmyndigheten NEASC. IHM har egna affärsskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
IHM har i över 40 år haft förtroendet att hjälpa människor vidare i sina karriärer. Ambitionen är att ligga i framkant och vara det självklara valet för utbildning och utveckling. På IHM ska du få verklig tyngd som gör skillnad i din karriär.
Deltagarna som har gått på IHM har en sak gemensamt: en vilja och drivkraft att utvecklas och nå framgång. Här bygger du ett nätverk som du kan ha nytta av hela livet.  Med stöd av duktiga lärare och engagerade deltagare är det bara du själv som sätter dina egna gränser.
Läs mer om IHM på www.ihm.se

En utbildning som gör skillnad

Golfens klubbchefsutbildning är gjord för dig som har en väldigt hög ambitionsnivå i ditt (nuvarande eller kommande) klubbchefsarbete och den kräver en hel del engagemang inte bara under träffarna utan också före och efter.

I gengäld kommer du garanterat att sänka ditt handikapp i styrelserummet, bland golfmedlemmar och gäster samt med personalen på golfklubben.

Ramar för utbildningen hittar du här


Omfattning
: 300 timmar varav 200 timmar i kursform och 100 timmar som enskilt arbete i form av inläsning av kurslitteratur, projektarbete osv.

Kursen är planerad till prel. start hösten 2020 med kursdagar fördelade på 8-9 tillfällen (3-dagarsperioder).

Övergripande kursplan hittar du här

Antal kursdeltagare: Vi har för avsikt att anta ca 24 elever.

Sista ansökningsdag: Ansökan är stängd.

Preliminära kurstillfällen:

TBA

Examination: Sker under skede 9.  För att bli godkänd på utbildningen krävs minst 90 % närvaro samt ett godkänt examensarbete.

Utbildningsplatser: Främst kommer vi att vara på IHM i Göteborg men även kurskeden på IHM i Stockholm och på golfklubb kan förekomma.

Kursavgift: Priset för utbildningen är preliminärt 59 500 plus moms. Kursavgiften delbetalas på tre delbetalningar som är uppdelade på tre olika kalenderår.

I kursavgiften ingår kurslokaler, kursledning, föreläsare och kurslitteratur.

Det ingår även boende mellan kursdagarna samt vissa måltider.

I kursavgiften ingår ej någon försäkring. Det åvilar därför dig som deltagare i kursen att vid varje tidpunkt tillse att du omfattas av försäkring som täcker t.ex. skador som inträffar för dig som person och dina tillhörigheter på resor till och från kurstillfällena i Sverige och i samband med respektive kurstillfälle i Sverige.

Om du är osäker på huruvida du har tillräckligt försäkringsskydd eller inte rekommenderar vi dig att kontakta ditt försäkringsbolag för att få hjälp med detta.

För Dig som är medlem i PGA ingår en olycksfallsförsäkring i medlemskapet. Läs mer på  www.provins.nu/pgasweden