huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

Nya Idrottens Chefsutbildning

Det är dags att anmäla sig till nya Idrottens Chefsutbildning.
Kurstart september 2019.

I september  startar en fjärde omgången av Idrottens Chefsutbildning som är ett samarbete mellan PGA,  IHM, Västra Götalands Idrottsförbund, Sisu Idrottsutbildarna Västra Götaland och Claesson & Partner.

Efterfrågan på idrott blir mer mångfacetterad och behovet att förstå och agera i förhållande till det blir allt viktigare. Utmaningarna inom idrotten är just nu många.

Idrottens chefsutbildning på IHM – för dig som vill bli
attraktiv på arbetsmarknaden och öka din förmåga att tillsammans med din förening/arbetsgivare, möta framtiden.

Är du redan anläggningschef, klubbchef, sportchef, arrangemangschef eller liknande  och vill utvecklas? Har du ambitionen att få en ledande befattning inom en idrottsförening eller anläggning? Finns du inom annan verksamhet och attraheras av idrottsanläggningar som framtida arbetsplats?
I  höst startar en fjärde utbildningen,  Idrottens chefsutbildning.
Utbildningen är ett gemensamt projekt av Professional Golfers Association (PGA), Claesson &Partner AB, Västsvenska Idrottsförbundet, Västergötlands Idrottsförbund, Sisu Idrottsutbildarna Väst & Västergötland och med IHM Business School som utförare.
Vi lovar dig utveckling på flera nivåer. Den personliga, klubbens/anläggningens och idrottens vilken du än representerar.

Idrottens särart – ideellt och professionellt

Idrottens chefsutbildning handlar om kunskaper i olika ämnen men också om bildning i bredare mening. Du tränar dig också i att förstå omvärlden, samhället och individers val.
Arbetsgivaren, oftast en ideell föreningsstyrelse, aktiebolagsstyrelse eller privat anläggningsägare har stora behov av hög, modern kompetens för att vara framgångsrik.

En utbildning till nytta för
arbetsgivaren

Två stora utmaningar som direkt relaterar till förutsättningarna för stärkt konkurrenskraft och sysselsättning som också visar på branschens sårbarhet är :
a)    Nya krav från gäster och samhället i övrigt medför allt högre krav på och ökat ansvar för medarbetarna. Genom att utveckla och tillföra anpassade utbildningsinsatser stärker vi individen i sin yrkesroll samt ökar den individuella konkurrenskraften.
b)    Förändrad efterfrågan på idrottsupplevelsen genom framgångsrik verksamhetsutveckling: ”Idrotten har under en längre tid varit inne i en strukturomvandling. Finanskris, lågkonjunktur och kraftigt förändrade köpbeteenden från medlem/konsument har tvingat idrottsföreningar/anläggningen att tänka annorlunda. Idrotten konkurrerar inte i första hand med andra idrotter/idrottsanläggningar utan snarare med annan tidsanvändning, exempelvis andra upplevelser. Frågan om idrottens strukturomvandling och tänkbara aktiviteter för att påverka detta ägs och ska lösas av respektive klubb/anläggning i gott samarbete med kompetenta intressenter som finns i och kring idrotten.”

Här berättar Mikael Ström och Fredrik Sjöström från Frölunda Hockey Club som just avslutat sin utbildning, om innehållet samt vad utbildningen har inneburit för dom och deras arbetsgivare.

Kursplan

Utbildningen kommer utveckla dig i din ledarroll, din förmåga att analysera ömvärden, analysera din egen organisation och verksamhet, göra risk och strategiska bedömningar, utveckla och styra verksamheten och mycket mer.

Olika Idrotter ser lite olika ut och kräver lite lite olika kompetenser från personer i ledande befattningar. Därför kommer vi dela in oss i tre huvudområden: Förening, aren och Golf. Många av diskussioner, uppgifter och arbeten kommer beroende på vilket huvudspår man representera, kretsa kring frågor som rör huvudinriktningen.

Kursplan nedan (Datumen i bilderna stämmer inte. Rätt datum längre ner på sidan).

 

En utbildning som gör skillnad

Idrottens chefsutbildning är gjord för dig som har en väldigt hög ambitionsnivå i ditt (nuvarande eller kommande) ledarskapsarbete inom idrotten och utbildningen kräver en hel del engagemang inte bara under träffarna utan också före och efter.
I gengäld kommer du garanterat att öka dina kompetenser och handlingskraft i styrelserummet, bland medlemmar och gäster samt mot personalen på arbetsplatsen.

En utbildning för dig?

Välj lika mycket med hjärtat som med hjärnan. Fundera över saker som: Vad brinner jag för? Vilka är mina intresseområden? Hur kommer min utbildning att kunna utveckla idrotten som en attraktiv, modern upplevelse och arbetsplats – kommer min anställningsbarhet öka med en modern chefsutbildning?

En utbildning till nytta för
arbetsgivaren

Två stora utmaningar som direkt relaterar till förutsättningarna för stärkt konkurrenskraft och sysselsättning som också visar på branschens sårbarhet är :
a)    Nya krav från gäster och samhället i övrigt medför allt högre krav på och ökat ansvar för medarbetarna. Genom att utveckla och tillföra anpassade utbildningsinsatser stärker vi individen i sin yrkesroll samt ökar den individuella konkurrenskraften.
b)    Förändrad efterfrågan på idrottsupplevelsen genom framgångsrik verksamhetsutveckling: ”Idrotten har under en längre tid varit inne i en strukturomvandling. Finanskris, lågkonjunktur och kraftigt förändrade köpbeteenden från medlem/konsument har tvingat idrottsföreningar/anläggningen att tänka annorlunda. Idrotten konkurrerar inte i första hand med andra idrotter/idrottsanläggningar utan snarare med annan tidsanvändning, exempelvis andra upplevelser. Frågan om idrottens strukturomvandling och tänkbara aktiviteter för att påverka detta ägs och ska lösas av respektive klubb/anläggning i gott samarbete med kompetenta intressenter som finns i och kring idrotten.”

IHM Business School

IHM Business School är en privat, fristående affärsskola helägd av den ideella stiftelsen IHM. Den är den första privata affärsskolan i Europa som ackrediterats av amerikanska kvalitetsmyndigheten NEASC. IHM har egna affärsskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö.IHM_Mats
IHM har i över 40 år haft förtroendet att hjälpa människor vidare i sina karriärer. Ambitionen är att ligga i framkant och vara det självklara valet för utbildning och utveckling. På IHM ska du få verklig tyngd som gör skillnad i din karriär.

Deltagarna som har gått på IHM har en sak gemensamt: en vilja och drivkraft att utvecklas och nå framgång. Här bygger du ett nätverk som du kan ha nytta av hela livet.  Med stöd av duktiga lärare och engagerade deltagare är det bara du själv som sätter dina egna gränser.
Läs mer om IHM på www.ihm.se

IDROTTENS CHEFSUTBILDNING

Omfattning:

240 timmar varav 140 timmar i kursform och 100 timmar som enskilt arbete i form av inläsning av kurslitteratur, projektarbete och liknande.
Kursen är utspridd på två kalenderår med start vår 2019 och avslutning vår 2020 med kursdagar fördelade på 8 stycken 2-dagarsperioder ( varav två skeden är 3 dagars pass).

Kostnad:

Preliminärt 28 000 kr exklusive moms.
Lunch ingår. Fakturering uppdelas med betalning uppdelad på två kalenderår.
Ca  24 deltagare kommer att antas till utbildningen.

Förkunskaper:

Är viktiga men bör inte vara helt avgörande ifall man antas till utbildningen. Erfarenheter av ledarskap och goda vitsord kring ekonomikompetens är ett plus.

Ansökan:

Görs via länk här
Ansökan skall vara PGA tillhanda senast  15 augusti. 

Antagning meddelas 1 september.

Kursskeden: 

2019: 

Skede 1: September 17-18

Skede 2: Oktober 15-17

Skede 3: November 19-21  ( 3 dagar)

2020:

Skede 4: Januari 19-20

Skede 5: Maj 13-14

Skede 6: Juni 23-25 ( 3 dagar)

Skede 7: Augusti18-19

Skede 8:   Oktober 7-8  Examination

Frågor:

VSIF/VIF/SISU Idrottsutbildarna: Ola Jodal 0709 26 58 44, Ola.Jodal@vgidrott.se
PGA: Johan Hampf  070 8 58 43 00, jh@pgasweden.com
Mer information, bland annat kursplan och kurstillfällen kan du  hitta på
www.pgasweden.com eller www.vsif.se/affarsmannaskap