huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

Tränarassistentutbildningen (TAU)

TAU

Vi har utvecklat TAU från ett kursskede till två, med syfte att ge deltagarna mer praktisk erfarenhet i golfundervisning och golfutveckling. Första skedet är mer teoretiskt inriktat och skede två är mer praktiskt inriktad.

 

Nästkommande TAU genomförs:

Nästa TAU kommer att vara en utbildning där vi kör sked 1 och 2 under samma vecka (v 35). Man kommer vara klar med Tränarassistentutbildningen i god tid innan kursstarten av Högre Tränarutbildning som planeras starta vecka 42.

 

 

 

Utbildningens innehåll

 • Golfen igår, idag, omvärlden och hur det relaterar till tränarrollen
 • Golfens organisation och plats i samhället
 • Mål och styrdokument på GK
 • Tränarrollen och ledarskap
 • Grundläggande golfteori
 • Hur du planerar och genomför grupp- och privatlektioner
 • Barns fysiska, sociala och motoriska utveckling
 • ”Golfskoj-övningar”, (lekövningar för barn)
 • Vikten av Mål och Styrdokument i en golfklubbs verksamhet
 • Grundläggande motoriska övningar för barn och ungdomar
 • Grunder i att möta och leda människor
 • Introduktion av golfare
 • Verktyg inom tränaryrket
 • Spelarutveckling
 • Övningsbanker
 • Spelanalyser
 • Karriärplanering och kompetensutveckling

Omfattning: 4 + 4 dagar + arbete

Utbildningsplats:
Skede 1: PGA Sweden National
Skede 2: PGA Sweden National

 

För antagning till denna utbildning (TAU) krävs följande förkunskaper av de sökande,

Formella krav:

 • Spelstandardkrav, uppfylls genom spelprov
 • Genomgått GL 1 praktik. Mer information om GL 1
 • Allmän/grundläggande behörighet för högskolestudier
 • Särskild behörighet: Idrott o Hälsa
  Lägst betyg E från minst åk 2 på gymnasiet i Idrott och Hälsa 1. Alternativt Lägst betyg 3 från minst åk 2 på gymnasium, alternativt betyg G i Idrott o Hälsa A kurs.Engelska
  Lägst betyg E i Engelska 6. Alternativt lägst betyg 3 från minst åk 2 på gymnasium, alternativt betyg G i Engelska B kurs.Svenska
  Lägst betyg E i Svenska 2. Alternativt lägst betyg 3 från minst åk 2 på gymnasium, alternativt betyg G i Svenska B kurs.

Spelstandardkrav:
Spelaren skall fullgöra ett spelprov, visa ett spelresultat, satt under en utlyst tävling av en golfklubb för att vara ett godkänt spelprov. Resultatet/scoren får vara högst 15 över par över 36 hål från backtee (vit/blå). Nedan finner du tre räkneexempel:

Exempel 1 (Båstad GK, gamla banan, par 70)
Resultatkravet blir följande:
70+70+15 = 155 slag

Exempel 2 (Rya GK, par 71)
Resultatkravet blir följande:
71+71+15 = 157 slag

Exempel 3 (Varbergs GK, västra banan, par 72)
Resultatkravet blir följande:
72+72+15 = 159 slag

Spelprovets giltighetstid är tidsbegränsad. Resultat med max 5 år tillbaka i tiden räknas som ett giltigt spelprov.

Om kursen blir övertecknad tar vi även andra meriter i beaktning som framgår i ansökningshandlingarna.

Kursavgift:  7995 kr exkl moms, faktureras från PGAs kansli.

Resa, boende och mat tillkommer och bekostas av deltagaren.

Våra lärare är noga utvalda med erfarenheter från både högskola/universitet och golfbranschen.

Sista ansökningsdag är 31 juli 2020

Antal platser: Minimum 10 deltagare och maximum 30 deltagare.


Meriter som beaktas om kursen blir övertecknad
Stor hänsyn tas till nedanstående:
– pedagogisk utbildning/erfarenhet – andra akademiska studier – instruktörserfarenhet – studier vid golfgymnasium/idrottspluton – ledaruppdrag inom golf eller andra idrotter – ledarutbildning, regler, tävling, ungdom – lämplighetsintyg från arbetsgivare, golfklubb eller Club Professional

Viss hänsyn tas till:
– tävlingsmeriter – arbetslivserfarenheter – andra för utbildningen relevanta meriter

Se behörighetskrav

Ansökan

Frågor

Sofia Strindholm, Utbildningsansvarig PGA
SS@pgasweden.com
0708-58 42 30