huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

Ansök till HTU 19-22

Information för Dig som avser att söka Högre Tränarutbildningen 2019-2022, med start hösten 2019. Observera att sista ansökningsdag är 31 juli 2019.

Ansokan till HTU 19-22_W

Utbildningsmål:

Är att Golftränaren som genomgått Högre Tränarutbildningen skall på uppdrag av golfklubb/anläggning vara kvalificerad att ta ett helhetsgrepp om det idrottsliga ansvaret. I detta ingår att kunna planera, genomföra och utvärdera den totala tävlings- och träningsverksamheten, i synnerhet för ungdom, nybörjare och elit. Golftränaren skall vara utbildad för att leda den interna utbildningen av samtliga medlemmar, ledare och personal inom idrottssektorn.

Kunskapsområde:

Golftränaren ska under utbildning ges ett helhetsperspektiv på golfsporten utifrån fem kunskapsområden; Golfspelet & Spelarutveckling, Coaching & Ledarskap, Affärsmannaskap &  Management, Organisation, Föreningskunskap & Golfanläggningen samt Event. Med dessa kunskapsområden i centrum för utbildningen ska den blivande Golftränaren erhålla den kompetens som leder till utbildningens mål, enligt gällande kursplan.

Utbildningens längd:

HTU omfattar 18 kursveckor, motsvarande 730 timmar. Där utöver tillkommer hemuppgifter, projektarbeten samt handledning motsvarande 580 timmar samt ett examensarbete på 280 timmar. Därutöver tillkommer verksamhetsförlagd praktik på 1800 timmar.

Preliminära kursveckor:
* 2019: v 42, 45 och 46

* 2020: v 2, 3, 9, 10, 38, 45 och 46

* 2021: v 2, 3, 6, 7, 10, 39, 45 och 46

*2022: v 2 eller 3 Diplomutdelning under PGA Summiten vecka 10.

Examination:

Sker under vecka 2 eller 3 2022. Eventuella kompletteringar på examensarbetet samt restuppgifter skall vara inlämnade senast den dag kursledningen bestämmer och i god tid kommunicerar till eleverna. Slutgiltiga betyg sätts efter detta datum.

Betyg och omdöme:

Betyg kommer att delas ut i följande områden; Golfspelet & Spelarutveckling, Coaching & Ledarskap, Affärsmannaskap &  Management, Organisation, Föreningskunskap & Golfanläggningen, Event. samt ett betyg specifikt i golfteknik. Betyg kommer även att ges på den skriftliga och den muntliga presentationen av examensarbetet. Av dessa 8 betyg ges sedan ett sammanslaget slutbetyg på kursen.

Utöver betygen skrivs även ett omdöme om din insats på HTU.

Utbildningsplatser:

Preliminära platser är: Bosön IFHS, Halmstad, PGA National, Carlskrona GK och i utlandet.

Kursavgift:

Priset för utbildningen är 79 950 exklusive moms. Kursavgiften delbetalas enligt avtal på fyra delbetalningar.

I kursavgiften ingår kurslokaler, ämneslärare, föreläsare och kursledning.

I kursavgiften ingår även boende med viss mat vid kursstart. Vid utlandsresa ingår logi med frukostpension, och en HTU kläduppsättning för golfskola (de utbildningsskeden som är i läger/internatform är gemensamt boende obligatoriskt, oavsett elevens bostadsort).

I kursavgiften ingår ej någon försäkring. Det åvilar därför dig som deltagare i kursen att vid varje tidpunkt tillse att du omfattas av försäkring som täcker t.ex. skador som inträffar för dig som person och dina tillhörigheter på resor till och från kurstillfällena i Sverige, i samband med respektive kurstillfälle i Sverige samt avslutningsvis även resor och deltagande i kurstillfället som äger rum i utlandet.

Om du är osäker på huruvida du har tillräckligt försäkringsskydd eller inte rekommenderar vi dig att kontakta ditt försäkringsbolag för att få hjälp med detta.

För dig som är medlem i PGA ingår en olycksfallsförsäkring i medlemskapet. Du har även möjlighet att teckna särskilda framförhandlade försäkringar via Provins.

Läs mer på  http://www.svenskasportforsakringar.se/28653.pga.html

Ansökningshandlingar:

Blankett för ansökan finner Du nedan. Spara hem dokumentet och fyll i. Spara det sedan i ditt namn och skicka in till jh(at)pgasweden.com

Ansokan till HTU 19-22_W

Sista ansökningsdag är den 31 juli 2019.

Behörighetskrav och antagningskriterier:

Formella krav: Godkänd TAU från hösten 2016 eller senare.

Vid stort antal sökande görs antagningen

med stor hänsyn till följande kriterier:

 • pedagogisk utbildning/erfarenhet
 • andra akademiska studier
 • intervju vid antagningsträff
 •  instruktör/tränarerfarenhet/-praktik hos
 • fullt utbildad tränare(HGTU/TU)
 • studier vid golfgymnasium, idrottspluton m.m.
 • junior- och elitträningserfarenhet/praktik
 • ledarutbildning/uppdrag inom golf. Som tex. kurser inom PGA, SGF och GDF
 • ledarutbildning/uppdrag inom annan idrott
 • lämplighetsintyg från arbetsgivare golfklubb eller Club Professional

viss hänsyn till följande kriterier:

 • tävlingserfarenhet
 • övriga meriter, arbetslivserfarenhet
 • övriga för utbildningen relevanta meriter

Eventuell sker en obligatorisk intervju:

Dessa kommer i så fall ske under veckorna 33-34 sker eventuella intervjuer i Stockholm och Malmö.

Samtliga behöriga sökande sorteras och kallas genom geografiskt urval och kommer bli kontaktade i god tid innan intervjun. 

Antagningsperiod:

28-30 augusti. Besked om antagning beräknas meddelas kring den 31 augusti 2019.

Mer information: jh@pgasweden.com eller PGA:s kansli 040 – 631 41 00