huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

HTU 20-23

Information för Dig som avser att söka Högre Tränarutbildningen 2020-2023, med start hösten 2020.
Ansökan är ännu ej tillgänglig.

Utbildningens längd:

HTU omfattar 18 kursveckor, motsvarande 730 timmar. Där utöver tillkommer hemuppgifter, projektarbeten samt handledning motsvarande 580 timmar samt ett examensarbete på 280 timmar. Därutöver tillkommer verksamhetsförlagd praktik på 1800 timmar.

Preliminära kursveckor:
* 2020: v 42, 45 och 46

* 2021: v 2, 3, 9, 10, 38, 45 och 46

* 2022: v 2, 3, 6, 7, 10, 39, 45 och 46

*2023: v 2 eller 3 Diplomutdelning under PGA Summiten vecka 10.

Examination:

Sker under vecka 2 eller 3 2023. Eventuella kompletteringar på examensarbetet samt restuppgifter skall vara inlämnade senast den dag kursledningen bestämmer och i god tid kommunicerar till eleverna. Slutgiltiga betyg sätts efter detta datum.

Betyg och omdöme:

Betyg kommer att delas ut i följande områden; Golfspelet & Spelarutveckling, Coaching & Ledarskap, Affärsmannaskap &  Management, Organisation, Föreningskunskap & Golfanläggningen, Event samt ett betyg specifikt i golfteknik. Betyg kommer även att ges på den skriftliga och den muntliga presentationen av examensarbetet. Av dessa 8 betyg ges sedan ett sammanslaget slutbetyg på kursen.

Utöver betygen skrivs även ett omdöme om din insats på HTU.

Priset för utbildningen är inte fastställt men cirka 79 950 exklusive moms. Kursavgiften delbetalas enligt avtal på fyra delbetalningar.

I kursavgiften ingår kurslokaler, ämneslärare, föreläsare och kursledning.

I kursavgiften ingår även boende med viss mat vid kursstart. Vid utlandsresa ingår logi med frukostpension, och en HTU kläduppsättning för golfskola (de utbildningsskeden som är i läger/internatform är gemensamt boende obligatoriskt, oavsett elevens bostadsort).

I kursavgiften ingår ej någon försäkring. Det åvilar därför dig som deltagare i kursen att vid varje tidpunkt tillse att du omfattas av försäkring som täcker t.ex. skador som inträffar för dig som person och dina tillhörigheter på resor till och från kurstillfällena i Sverige, i samband med respektive kurstillfälle i Sverige samt avslutningsvis även resor och deltagande i kurstillfället som äger rum i utlandet.

Om du är osäker på huruvida du har tillräckligt försäkringsskydd eller inte rekommenderar vi dig att kontakta ditt försäkringsbolag för att få hjälp med detta.

För dig som är medlem i PGA ingår en olycksfallsförsäkring i medlemskapet. Du har även möjlighet att teckna särskilda framförhandlade försäkringar via Provins.

Läs mer på  http://www.svenskasportforsakringar.se/28653.pga.html

Formella krav: Godkänd TAU från hösten 2017 eller senare.

Vid stort antal sökande görs antagningen med stor hänsyn till följande kriterier:

 • pedagogisk utbildning/erfarenhet
 • andra akademiska studier
 • intervju vid antagningsträff
 •  instruktör/tränarerfarenhet/-praktik hos
 • fullt utbildad tränare(HGTU/TU)
 • studier vid golfgymnasium, idrottspluton m.m.
 • junior- och elitträningserfarenhet/praktik
 • ledarutbildning/uppdrag inom golf. Som tex. kurser inom PGA, SGF och GDF
 • ledarutbildning/uppdrag inom annan idrott
 • lämplighetsintyg från arbetsgivare golfklubb eller Club Professional

viss hänsyn till följande kriterier:

 • tävlingserfarenhet
 • övriga meriter, arbetslivserfarenhet
 • övriga för utbildningen relevanta meriter

Eventuellt sker en obligatorisk intervju:

Dessa kommer i så fall ske under veckorna 33-34 sker eventuella intervjuer i Stockholm och Malmö.

Samtliga behöriga sökande sorteras och kallas genom geografiskt urval och kommer bli kontaktade i god tid innan intervjun.

Antagningsperiod:

28-30 augusti. Besked om antagning beräknas meddelas kring den 31 augusti 2020.

Sista ansökningsdag är den 31 juli 2020.

Ansök här

För mer information och frågor kontakta Sofia Strindholm, Utbildningsansvarig PGA
SS@pgasweden.com
0708-58 42 30

eller PGAs kansli
pga@pgasweden.com
040-631 41 00