huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

FootJoy PGA Junior ProAm

FootJoy PGA Junior ProAm är PGAs stora ungdomstävling som ger minst tre juniorer på varje klubb möjligheten att spela i lag med sin PGA Pro.

FootJoy PGA Junior ProAm ger PGA Pron möjlighet att erbjuda sin klubbs junior- och tävlingsverksamhet ett mycket uppskattat och för juniorerna utvecklande tävlingsinslag.

Totalt deltar runt 130 lag från 90 klubbar.

PGA och PGA Distrikten genomför denna ProAm som är något alldeles speciellt och utöver det vanliga tillsammans med respektive klubbs PGA Pro.

Tävlingen spelas som en lagtävling mellan landets alla klubbar med en PGA Pro och tre juniorer i laget.

PGA Pron skall vara medlem i PGA. Varje klubb har möjlighet att delta med så många lag som klubben har aktiva PGA medlemmar.

ph_juniorTävlingen spelas i tre steg:

  • Klubbkval på hemmaklubben
  • Distriktsfinal i PGAs sex Distrikt
  • Sverigefinal

KLUBBKVAL

Klubbkvalet kan vara valfri tävling på hemmaklubben och skall spelas i god tid före Distriktsfinal.

Tre juniorer kvalificerar sig till Distriktsfinal enligt följande:

  • Bästa tjej netto
  • Bästa kille netto
  • Bästa brutto

Om en spelare infriar två kriterier, dvs vinner såväl netto som brutto, kvalificeras spelaren på sitt nettoresultat. Vid en sådan situation kvalificerar sig även näst bästa brutto. Vid lika resultat avgör hcp-metoden netto och matematiska metoden brutto.

DISTRIKTSFINAL

Distriktsfinalerna arrangeras av respektive PGA Distrikt och man får endast deltaga i den Distriktsfinal klubben tillhör. Avseende de Distrikt som har 2 spelplatser är det PGA som fördelar till vilken av Distriktsfinalbanorna respektive lag ska åka till. Information om spelplats och datum för respektive Distrikt, se här.

SVERIGEFINAL

Sverigefinalen spelas som ProAm lagtävling enligt samma bestämmelser som i Distriktsfinalerna. Markörer kan komma att användas och har i uppgift att hjälpa lagen hålla reda på scorerna. Tävlingsledaren för Sverigefinalen lottar ut markörer bland de tävlande lagen.

Resersättning i form av milersättning (18,50 kr/mil) utgår till kvalificerade lag. PGA bekostar boende natten till finaldag, rangebollar och måltider under finaldagen. Alla finallag erhåller startkit. Stort prisbord utlovas.

INSPELSDAGEN
Dag före final finns möjlighet till fritt inspel. Kontakta PGA Sweden National och boka starttid (040-635 51 00). Under tidig kväll (inspelsdagen) blir det en aktivitet med något att äta efteråt.

GENERELLA TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Anmälan
Anmälningsavgiften är 1000 kr / lag inkl moms och faktureras från PGA.
I anmälningsavgiften ingår greenfee, måltid, prisbord, rangebollar och startpresent.

Sista anmälningsdag är 1 juni 2019

Laget skall anmälas till PGAs kansli med GolfId för alla spelare senast 1 vecka innan respektive Distriktsfinal.

Deltagare
Ett lag skall bestå av en PGA medlem samt tre juniorer födda 2001 eller senare. Minst en av juniorerna måste vara av motsatt kön. Samtliga spelare skall vara medlem i samma golfklubb.

Handicap
PGA Pron spelar utan handicap (scratch). Juniorernas spelhandicap slås ihop och reduceras med 90% (avrundning till närmsta heltal). Juniorer med handicap 36+ erhåller handicap 36.

Tee
Pros spelar dam/herr backtee. Samtliga killar spelar från klubbtee herr. Killar som är födda 2007 eller senare FÅR spela från klubbtee dam och erhålla slag enligt herrarnas slopetabell.
Samtliga tjejer spelar från klubbtee dam.

 

KLUBBKVAL

Klubbkvalet kan vara valfri tävling på hemmaklubben och skall spelas i god tid före Distriktsfinal.

Spelform
Valfri individuell spelform.

Uttagning till Distriktsfinal
Tre juniorer kvalificerar sig till Distriktsfinal enligt följande:

  • Bästa tjej netto
  • Bästa kille netto
  • Bästa brutto

Om en spelare infriar två kriterier, dvs vinner såväl netto som brutto, kvalificeras spelaren på sitt nettoresultat. Vid en sådan situation kvalificerar sig även näst bästa brutto. Vid lika resultat avgör hcp-metoden netto och matematiska metoden brutto.

DISTRIKTSFINAL / SVERIGEFINAL

Spelform
Spelformen är scramble slagtävling netto över 18 hål med handicap. Varje spelares utslag måste väljas minst en (1) gång.

Resultat Distriktsfinal / Sverigefinal
Vid lika resultat sker särskiljning enligt handicapmetoden.

Till Sverigefinalen kvalificerar sig de främst placerade lagen i respektive Distriktsfinal. Ett lag per 10 startande kvalificeras till Sverigefinalen, dvs 10 lag = 1 lag, 20 lag = 2 lag, 30 lag = 3 lag, 40 lag = 4 lag osv. För Distrikt Norr gäller minst 5 deltagande lag eller fler i distriktsfinalen= 1 lag till Sverigefinal, 20 lag= 2 lag osv.