1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Kan jag bli medlem i PGA?

  • Efter genomgången TAU kan man bli medlem i PGA som Trainee
  • Vid påbörjad HTU kan man bli medlem som Qualified Trainee
  • Vid avslutad och godkänd HTU kan man bli medlem som fullvärdig medlem, Club Professional

Läs mer om medlemskap i PGA och hur man ansöker här