huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

Golfens Klubbchefsutbildning

Utbildningen är ett samarbete mellan branschens yrkesorganisationer (PGA, GAF och SGA) med SGF som huvudman, och detta gör vi tillsammans med IHM Business School som utförare. Det innebär att det är en utbildning som täcker hela branschens behov och skapar de bästa förutsättningarna för dig som är, eller har som ambition att bli klubbchef eller av annan ledande befattning.  

När vi ställs inför större utmaningar, är det relativt lätt att bli medveten om våra och verksamhetens styrkor och svagheter.  

Vi alla behöver vara rustade på bästa sätt för att kunna manövrera och leda oss själva, och våra verksamheter genom kriser och lågkonjunkturer. De allra flesta som läst baskursen i företagsekonomi får lära sig att spara under högkonjunktur och satsa i lågkonjunktur. 

Med det sagt har det nog aldrig varit viktigare att ta tillfället i akt och kompetensutveckla sig för att möta omvärldens behov och krav. Därför har vi beslutat att till hösten 2020 starta en ny upplaga av Golfens Klubbchefsutbildning. 

Golfens Klubbchefsutbildning är utbildningen som kommer att utveckla dig personligen, kompetensutveckla dig i delar som ledarskap, ekonomi, verksamhetsstyrning, riskanalyser, arbetslagstiftning, kommunikation och mycket mer. Samt bidra till golfen som idrott och golfanläggningen som arbetsplats i samhället. Utbildningen vänder sig till dig som redan arbetar som klubbchef och vill utvecklas eller arbetar med andra uppgifter inom golfen, alternativt annan verksamhet och vill byta bransch. Vi ser gärna att du har förkunskaper inom kärnverksamheten golf och erfarenhet av ledarskap.

Detta är en utbildning som gör skillnad, och den är framtagen för dig som har hög ambitionsnivå och vill vara förberedd på bästa sätt för att möta framtidens behov och krav. 

Sofia Strindholm och Patrik Brorsson har både gått Golfens Klubbchefsutbildning. Vad tog dom med sig från utbildningen? Lyssna nedan.

Pris för utbildningen: 65 000 Kr exklusive moms.
Kursavgiften delbetalas på tre delbetalningar som är uppdelade på tre olika kalenderår.

31/10 2020 -  20 000 kr

30/4 2021 - 25 000 kr

28/2 2012 - 20 000 kr

I kursavgiften ingår kurslokaler, kursledning, föreläsare och kurslitteratur.

Det ingår även boende mellan kursdagarna samt luncher.

I kursavgiften ingår ej någon försäkring. Det åvilar därför dig som deltagare i kursen att vid varje tidpunkt tillse att du omfattas av försäkring som täcker t.ex. skador som inträffar för dig som person och dina tillhörigheter på resor till och från kurstillfällena i Sverige och i samband med respektive kurstillfälle i Sverige.

Om du är osäker på huruvida du har tillräckligt försäkringsskydd eller inte rekommenderar vi dig att kontakta ditt försäkringsbolag för att få hjälp med detta.

Kurslitteratur: Fullständig lista ges vid kursstart. Litteratur kring ekonomi för chefer, ekonomistyrning, kalkylering, marknadsföring, juridik och case inom olika områden.

Våra lärare är noga utvalda med erfarenheter från både högskola/universitet, näringslivet och golfbranschen.

 

Sofia Strindholm
Utbildningsansvarig PGA 

Anna Tidén
Verksamhetschef GAF

Sista ansökningsdag har passerat och uttagning pågår.

Komplettera din ansökan med din CV med följande innehåll:

Kontaktuppgifter
Yrkesbakgrund
Utbildningsbakgrund
Nuvarande anställning

Bifoga ett personligt brev där du beskriver på max en A4 sida varför just du skall bli antagen till Golfen Klubbchefsutbildning samt din relation golfen och om du har några erfarenheter från ideell och/eller kommersiell verksamhet.

Förkunskaper och erfarenheter är viktiga men inte helt avgörande för att antas till Klubbchefsutbildningen. Grundläggande kunskaper i ekonomi förväntas samt kunskaper och erfarenheter i att arbeta i Word, Excel och PowerPoint (eller motsvarande). 

Antagningsperiod: 15/8 – 15/9. Under tiden kan intervjuer eventuellt genomföras som sedan ligger till grund för slutgiltigt antagande. Beräknat besked om antagning sker senast den 15 september.

Antal kursdeltagare: Minimum 18 deltagare / Max 25 deltagare

 

Arbetsuppgifter under utbildningens gång godkänns och examineras löpande. En övergripande examinationsuppgift (examensarbete) redovisas under skede 9.

För att bli godkänd på utbildningen krävs närvaro, uppfyllande av utbildningens kunskapskrav (lärandemål) samt godkända arbetsuppgifter och examensarbete. (Vid eventuell frånvaro (totalt max ca 10-15%) åläggs det deltagaren att på olika sätt presentera för kursledningen att man uppnått dagen/dagarnas innehåll och lärandemål).

Utbildningsplatser: Främst kommer vi att vara på IHM i Göteborg, men preliminärt är en-två gånger planerade på IHM Stockholm samt en gång på golfanläggning.

IHM Business School är en privat, fristående affärsskola helägd av den ideella stiftelsen IHM. Verksamheten bedrivs helt utifrån marknadens krav och önskemål och är ett privat alternativ för affärs- och ledarskapsutveckling. IHM verkar på marknaden för såväl öppna som företagsanpassade affärsutbildningar. IHM Business School är den första privata affärsskolan i Europa som ackrediterats av amerikanska kvalitetsmyndigheten NEASC. IHM har egna affärsskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

IHM har i över 40 år haft förtroendet att hjälpa människor vidare i sina karriärer. Ambitionen är att ligga i framkant och vara det självklara valet för utbildning och utveckling. På IHM ska du få verklig tyngd som gör skillnad i din karriär. Deltagarna som har gått på IHM har en sak gemensamt: en vilja och drivkraft att utvecklas och nå framgång. Här bygger du ett nätverk som du kan ha nytta av hela livet.  Med stöd av duktiga lärare och engagerade deltagare är det bara du själv som sätter dina egna gränser.

Läs mer om IHM på www.ihm.se

Frågor

GAF:  Anna Tidén 0702 – 48 40 32 anna@gafsverige.se

PGA: Sofia Strindholm 0708-58 42 30 ss@pgasweden.com

SGA: Göran Tyrsing 0708-58 40 43 kansli@sgariks.se

SGF: Annica Lundström 08 - 622 15 47 annica.lundstrom@golf.se