huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

Behörighetskrav TAU

För antagning till denna utbildning (TAU) krävs följande förkunskaper av de sökande,

Formella krav:

 • Spelstandardkrav, uppfylls genom spelprov och slagdemonstration
 • Genomgått GL 1 praktik. Mer information om GL 1
 • Allmän/grundläggande behörighet för högskolestudier
 • Särskild behörighet:
  Idrott o Hälsa
  Lägst betyg E från minst åk 2 på gymnasiet i Idrott och Hälsa 1. Alternativt Lägst betyg 3 från minst åk 2 på gymnasium, alternativt betyg G i Idrott o Hälsa A kurs.
  Svenska
  Lägst betyg E i Svenska 2. Alternativt lägst betyg 3 från minst åk 2 på gymnasium, alternativt betyg G i Svenska B kurs.

Ofullständigt uppfyllda krav av allmän och särskild behörighet
Saknas behörighet till högskolestudier och behörighet i något ämne, hänvisas eleven i första hand till kompletternande utbildning inom KomVux eller motsvarande utbildningsanordnare.

Spelstandardkrav:
Men anledning av Coronapanemin och dess effekter på tävlingar, har vi infört tillfälliga antagningskrav för spelstandard.

För ansökan till TAU hösten 2020 gäller:

Spelare skall fullgöra ett spelprov, visa spelresultat, satt under utlysta tävlingar av en golfklubb för att vara ett godkänt spelprov.

Spelare skall prestera tre tävlingsvarv, resultatet/scoren får vara högst sju över par (+7) per rond.

Tävlingsvarven kan vara under samma tävling eller oberoende av varandra och ska spelas från gult alt. vitt tee för herrar, och rött alt. blått tee för damer.

I de fall den sökande har tour erfarenhet från ”third level tour” eller högre, görs individuella bedömningar.

Resultat max 4 år tillbaka i tiden räknas som ett giltigt spelprov.

Om kursen blir övertecknad tar vi även andra meriter i beaktning som framgår i ansökningshandlingarna.