huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

Tour Professional (TP) utbildningen

TP Utbildningen är för närvarande under omarbetning. Kontakta kansliet för mer information.


I likhet med de andra stora PGA-organisationerna i världen har PGA of Sweden ett krav på utbildning för Tournament Professionals som söker medlemskap i föreningen.

Utbildningen är en del i att förbereda spelarna för yrket Professional Golfer.

Tournament Professionals skall under invalsåret genomgå denna TP-Utbildning. Den obligatoriska utbildningen berör följande områden:

  • Ekonomi, olika bolagsformer, redovisningsregler, moms
  • Rättigheter och skyldigheter som medlem i PGA
  • Sponsoranskaffning, kontrakts- och avtalsskrivning
  • Försäkringar
  • Dopingregler

TP utbildningen syftar till att ge dig viss grundläggande information som du som yrkesspelare behöver ha kunskap om. Utbildningen är enligt PGAs stadgar obligatorisk och skall ha genomgåtts senast två år efter inträde i PGA som TP medlem.
Utbildningen är kostnadsfri.