1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Vad kostar utbildningarna?

TAU – Tränarassistenutbildningen

TAU kostar ca 7995 kr + moms.
Kostnad för resa, uppehälle och mat tillkommer.

 

HTU – Högre Tränarutbildningen

HTU kostar fn 89 500 kr + moms.

Kursavgiften delbetalas enligt avtal på fyra delbetalningar.

I kursavgiften ingår kurslokaler, ämneslärare, föreläsare och kursledning.

I kursavgiften ingår även boende med halvpension vid kursstart. Vid utlandsresa ingår logi med frukostpension, och en TU kläduppsättning för golfskola (de utbildningsskeden som är i läger/internatform är gemensamt boende obligatoriskt, oavsett elevens bostadsort).

I kursavgiften ingår ej någon försäkring. Det åvilar därför dig som deltagare i kursen att vid varje tidpunkt tillse att du omfattas av försäkring som täcker t.ex. skador som inträffar för dig som person och dina tillhörigheter på resor till och från kurstillfällena i Sverige, i samband med respektive kurstillfälle i Sverige samt avslutningsvis även resor och deltagande i kurstillfället som äger rum i utlandet.