1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Vad krävs för att bli antagen?

Antagningskrav för TAU

Formella krav:

 • Spelstandardkrav, uppfylls genom spelprov och slagdemonstration*
 • Allmän/grundläggande behörighet för högskolestudier*
 • Särskild behörighet: Idrott o Hälsa, Engelska o Svenska*

*Se nedan

Antagningskrav för HTU

Genomgått och godkänts på TAU. TAU är giltig som behörighetskrav till de tre nästkommande TU utbildningarna efter avslutad TAU.
Formella krav*

Idrott o Hälsa
Lägst betyg E från minst åk 2 på gymnasiet i Idrott och Hälsa 1. Alternativt Lägst betyg 3 från minst åk 2 på gymnasium, alternativt betyg G i Idrott o Hälsa A kurs.
Engelska
Lägst betyg E i Engelska 6. Alternativt lägst betyg 3 från minst åk 2 på gymnasium, alternativt betyg G i Engelska B kurs.
Svenska
Lägst betyg E i Svenska 2. Alternativt lägst betyg 3 från minst åk 2 på gymnasium, alternativt betyg G i Svenska B kurs.

Ofullständigt uppfyllda krav av allmän och särskild behörighet
Saknas behörighet till högskolestudier och behörighet i något ämne, hänvisas eleven i första hand till kompletternade utbildning inom KomVux eller motsvarande utbildningsanordnare.

Spelstandardkrav:
Spelaren skall klara av att korrekt och accurat på ett effektivt sätt demonstrera en rad förutbestämda typer av slag. Spelaren skall också fullgöra ett spelprov, visa ett spelresutat, satt under en tävling som sanktionerats för spelprov. Resultatet/scoren får vara högst 15 över par över 36 hål från backtee (vit/blå). Nedan finner du tre räkneexempel:

Exempel 1 (Båstad GK, gamla banan, par 70)
Resultatkravet blir följande:
70+70+15 = 155 slag

Exempel 2 (Rya GK, par 71)
Resultatkravet blir följande:
71+71+15 = 157 slag

Exempel 3 (Varbergs GK, västra banan, par 72)
Resultatkravet blir följande:
72+72+15 = 159 slag

Spelprovets giltighetstid är tidsbegränsad
För ansökan till ex TAU 2016 gäller spelprovsresultat gjorda 2011-2016. Alltså de 5 senaste åren

Spelprov, Godkända tävlingar

 1. Tävlingar som ingår i SGT, eller motsvarande 3rd level Tour, herr och dam
 2. Nordea Future Serie
 3. Skandia Junior Tour Elit
 4. RM H35,D40 och  SGF Senior tour H35 och D40
 5. PGA distriktens DM som spelas över 36 hål
 6. SGFs Golfdistrikts DM som spelas över 36 hål
 7. Övriga scratchtävlingar som finns med i Tävlingskalenderna på golf.se. (Krävs dock att de spelas från backtee och avgörs över 36 hål)
 8. Du har även möjlighet att deltaga på någon av PGA Distriktens tävlingar.