1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Utbildningssamarbetet med Bosön fortsätter

Visste du att PGA har ett utbildningssamarbete sedan länge med Bosön. Ett samarbete som varit mycket viktigt i utvecklingen av SGFs och PGAs gemensamma grundutbildningar, TAU och HTU. Men även för PGA övriga fortbildningsprogram i stort. PGA har även under åren stöttat Bosön med utbildningsinsatser som rör golfsporten i stort.

Bosön är Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum. Där utvecklas svensk idrott, näringsliv och privatpersoner sida vid sida genom utbildningar, tester, träning och möten.

Läs mer om Bosön här