1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Om PGA of Sweden

Professional Golfers’ Association of Sweden, PGA of Sweden, är en intresse- och serviceorganisation. Medlemmar är Professionella golfare, tävlingsspelare eller tränare.

PGA skall tillvarata sina medlemmars intressen samt utveckla golfen som idrott.
Utbildning, Juridisk Service samt Tävlingsverksamhet är och har från början varit PGAs tre viktigaste verksamhetsområden.

Vårt mål är att främja golfen på alla vis och vår Mission lyder;

”Golf  – your game our passion”

  • Verka för att intresset för golfsporten ökar
  • Utbilda, utveckla och upprätthålla en yrkeskunnig medlemskår
  • Profilera och utveckla föreningen PGA för att skapa mervärden för våra medlemmar och golfspelarna
  • Vi skall verka för att PGA medlemmen är golfens viktigaste resurs

Övergripande mål

  • Våra medlemmar skall kontinuerligt bidra till att utveckla spel och klubbverksamhet
  • Verka för att kvaliteten på golfanläggningarna utvecklas mot att möta spelarnas behov
  • Utveckla medlemmarnas yrkeskompetens och yrkesstatus på golfanläggningarna
  • Skapa förutsättningar för medlemmarna att tävla såväl nationellt som internationellt

Genom att verka för de professionellas utveckling förbättrar vi kvalitén, upprätthåller kulturen och ökar tillgängligheten för de passionerade amatörerna. För oss i PGA är golf både passion och yrke.