huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

PGA Future Fund

PGA FUTURE FUND är Sveriges största individuella idrottsstipendium. PGA grundade FUTURE FUND hösten 1998 tillsammans med företag från näringslivet samt privatpersoner, alla med stort golfintresse.

PGA har flera syften med FUTURE FUND. Först och främst ger vi unga lovande svenska Tour Professionals ett direkt ekonomiskt stöd, ett stöd som ofta är till mycket stor hjälp när en spelare tar steget upp till en högre Tour. Ett ekonomiskt stöd på upp till 100 000 kronor täcker kostnaderna för de första 4 till 5 tävlingarna, en trygghet som kan vara ganska avgörande inledningsvis. Att PGA på detta sätt stöttar en spelare direkt är också av psykologisk betydelse, spelaren känner att man tror på honom eller henne. I den andra vågskålen ligger flera av PGAs syften med sin verksamhet såsom att verka för att utveckla och säkerställa en ledande position i golfsporten för sina medlemmar. Att öka intresset för golfsporten är också en mission för PGA. Trevliga, skickliga och framgångsrika Tour Professionals bidrar kolossalt mycket till detta i sin roll som förebilder.  Gentemot PGAs samarbetspartners spelar Future Fund också stor roll. Med medlemmar som är framgångsrika och goda ambassadörer för sitt PGA och sitt land, ökar PGA sina möjligheter att bedriva en framgångsrik verksamhet.

STIPENDIATER
PGA har en kommitté, som i samarbete med SGFs landslagsledare, utser stipendiater vart år. Man kan alltså inte ansöka om ett stipendium. Huvudkriterier för att bli utsedd är; 1) Spelaren kvalificerar sig till en högre tour som ligger på högsta eller näst högsta nivå. Högsta nivå är PGA Tour, LPGA Tour, ET eller LET. Till näst högsta nivå räknas Epson Tour eller Korn Ferry Tour. Med utvecklingen som sker i framförallt Sydafrika och Asien kan tourer också där räknas in. Antalet spelare som vart år erhåller stipendier varierar och beror hur många som är aktuella och hur stora medel som står till förfogande. Ett absolut krav är att man är TP medlem i PGA. Se våra stipendiater genom åren.

PGA FUTURE FUND PGA PROFESSIONAL OF THE YEAR
Varje år, sedan 2004, utser PGA i Future Funds namn en PGA Professional of the Year. Till utmärkelsen är kopplat ett stipendium på 25 000 kronor. Läs mer om denna utmärkelse samt se vilka som erhållit utmärkelsen här.

SAMARBETSPARTNERS
För att kunna dela ut stipendier vart år i storleksordningen 3- till 400 000 krävs resurser. PGA har byggt nu upp ett nätverk av svenska företag som ingår i PGA Future Fund. Även privatpersoner med stort intresse för professionell golfs utveckling ingår i nätverket. Som i alla typer av dylika nätverk stärks affärsumgänget på detta sätt för utbyte genom idrott på toppnivå är ett enastående trevligt och otvunget sätt att skapa nya affärsförbindelser.

VILL DU VARA MED I NÄTVERKET?
För information om medlemskap som sponsorföretag i PGA Future Fund sänd oss ett e-mail till pga@pgasweden.com, ange företagets namn, kontaktperson och telefonnummer så kontaktar vi er för mer information.