1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

PGA Future Fund

PGA FUTURE FUND är Sveriges största individuella idrottsstipendium.
PGA grundade stiftelsen hösten 1998 tillsammans med företag från näringslivet samt privatpersoner, alla med stort golfintresse.

Ett ovärderligt stöd

PGA har flera syften med FUTURE FUND.
Först och främst ger vi unga lovande svenska Tour Professionals ett direkt ekonomiskt stöd, ett stöd som ofta är till mycket stor hjälp när en spelare tar steget upp till en högre Tour. Det ekonomiska stödet på upp till 100 000 kronor täcker kostnaderna för de första 4-5 tävlingarna. En trygghet som inledningsvis kan vara avgörande. Att på detta sätta stötta en spelare är även av stor mental betydelse, då spelaren känner att man tror på honom eller henne

I den andra vågskålen ligger flera av PGAs syften med sin verksamhet, såsom att verka för att utveckla och säkerställa en ledande position inom golfsporten för sina medlemmar. Att öka intresset för golfsporten är också en mission för PGA. Trevliga, skickliga och framgångsrika Tour Professionals bidrar otroligt mycket till detta i sin roll som förebilder.  Gentemot PGAs samarbetspartners spelar Future Fund också stor roll. Med medlemmar som är framgångsrika och goda ambassadörer för sitt PGA och sitt land, ökar PGA sina möjligheter att bedriva en framgångsrik verksamhet.

Hur utses stipendiaterna?
PGA har en kommitté, som i samarbete med SGFs landslagsledare, utser stipendiater varje år. Man kan alltså inte ansöka om ett stipendium. Huvudkriterier för att bli utsedd är att spelaren kvalificerar sig till en högre tour som ligger på högsta eller näst högsta nivå. Högsta nivå är PGA Tour, LPGA Tour, ET eller LET. Till näst högsta nivå räknas Epson Tour eller Korn Ferry Tour. Med utvecklingen som sker i framförallt Sydafrika och Asien kan tourer också där räknas in. Antalet spelare som varje år erhåller stipendier varierar och beror på hur många som är aktuella och hur stora medel som står till förfogande. Ett absolut krav är att man är TP-medlem i PGA.

Se våra stipendiater genom åren

LÄS MER: Linn Grant ger tillbaka till PGA Future Fund

Den prestigefyllda utmärkelsen PGA Professional of the Year
En av de mest prestigefyllda årliga utmärkelserna är PGA Professional of the Year Award. PGA Future Fund PGA Professional of the Year gavs ut första gången 2004 och gick då till Annika Sörenstams berömda Coach, Henri Reis. Till utmärkelsen kopplas ett stipendium på 25 000 kr.

Läs mer om utmärkelsen samt se vilka som har erhållit utmärkelsen

Våra viktiga samarbetspartners
För att årligen kunna dela ut stipendier upp till 400 000 kronor så krävs det resurser. PGA har nu byggt upp ett nätverk av svenska företag som ingår i PGA Future Fund. Även privatpersoner med stort intresse för professionell golf ingår i nätverket. Som i alla typer av dylika nätverk stärks affärsumgänget på detta sätt för utbyte genom idrott på toppnivå är ett enastående trevligt och otvunget sätt att skapa nya affärsförbindelser.

Vill du vara med i nätverket?
För information om medlemskap som sponsorföretag i PGA Future Fund, vänligen kontakta oss via pga@pgasweden.com.