1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

2007 – John Hellström

Vi nominerar härmed JOHN HELLSTRÖM till denna utmärkelse.

John Hellström har en gedigen bakgrund som Golf Tränare. Han tog Tränarexamen 1993 när han gick  HTU 7. Han har sedan varit mycket aktiv och deltagit på många av PGAs fortutbildningar. Men inte bara inom PGA utan han har dessutom tre olika Högskoleexamina, GIH-tränarlinjen med inriktning golf, Examen i Idrottspsykologi mot golf, Idrottslärarexamen och en Högskoleexamen med inriktning mot specialidrottstränare.

John har dessutom varit Kurschef på en STU (Undervisa och Utveckla alla nivåer av Golfare) och Kurschef på ett flertal VTU – utbildningar. På TU och TAU är John en flitigt använd föreläsare.

Som Club Pro har John verkat på en rad olika klubbar i sammanlagt 14 år. Alla år som Assisterande Tränare för att på så vis kunna engagera sig i sin egen fortbildning, andras utbildning samt i tre olika länders landslag. Dessa tre är Sverige, Norge och Finland.

John är idag en av få svenska Tränare som bedriver forskning kring golf på Universitetsnivå, Örebro Universitet. Ämnet är Sports Science och då tvärvetenskapligt över ämnena Fysiologi – Biomekanik – Psykologi. Där Golfprestationen står i fokus och inte ämnena i sig. I detta ämne har han föreläst vid flera tillfällen på The World Scientific Congress of Golf i Phoenix och är åter en av föreläsarna där i mars i år.

Han jobbar nu med en doktorsavhandling i detta ämne, som förväntas presenteras under vintern 08/09.

John Hellströms mycket gedigna utbildning inom Golf och Idrott och hans pågående forskningsprojekt inom Sport Science anser vi mycket väl kvalificerar John till att få utmärkelsen PGA Future Fund Teacher of the Year Award.

Anders Myhrberg och Anders Johansson, Kurschefer TU/medlemmar PGA