1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Utmärkelser

PGA ger utmärkelser till personer och organisationer som på något sätt har verkat för PGAs eller golfens bästa och som uppfyller de ställda kriterier.
PGA har två hedersutmärkelser och tre olika förtjänsttecken:

Hedersordförande
Hedersmedlem

Förtjänsttecken i Guld med plakett
Förtjänsttecken i Silver med plakett
Väggplakett

KRITERIERNA ÄR FÖLJANDE

Hedersordförande

Denna hedersutmärkelse tilldelas PGA-medlem där, av olika skäl, tidigare utmärkelser redan erhållits och den utomordentliga insatsen ytterligare vill understrykas,

eller annan framstående enskild person som gjort PGA sådana tjänster att detta särskilt vill understrykas.

Ingen avgift resten av livet. Utmärkelsen är livslång.

Hedersmedlem

Till Hedersmedlem kan utses såväl PGA-medlem som annan person. PGA medlem bör redan ha erhållit guldmärket och därefter ytterligare ha kvalificerat sig. Icke PGA medlem bör ha gjort eller kan förväntas göra PGA utomordentligt stora tjänster.

Ingen avgift resten av livet. Utmärkelsen är livslång.

Förtjänsttecken i guld med plakett

Detta kan tilldelas person som

  1. varit ledamot i PGAs styrelse eller varit ledamot i distriktskommitté eller annan kommitté. Den sammanlagda tiden för sådan nämnd verksamhet skall vara minst 15 år, varav minst fyra år i PGAs styrelse,
  2. genom speciellt förtjänstfulla insatser eller på annat sätt gagnat PGAs verksamhet och svensk golfs utveckling,
  3. varit aktiv medlem i föreningen i 50 år.

Person som meriterat sig för guldmärket behöver ej vara medlem i PGA och kan vara såväl svensk som utländsk person.

Förtjänsttecken i silver med plakett

Denna utmärkelse skall vara förbehållen medlemmar i PGA.

Den kan tilldelas

  1. medlem som förtjänstfullt under många år varit golfinstruktör samt även intresserat sig för PGAs verksamhet centralt eller på distriktsnivå,
  2. eller medlem som varit framgångsrik TP under många år och vunnit minst en tävling som ingår i världsrankingen,
  3. varit aktiv medlem i föreningen i 35 år.


Väggplakett

Denna avses tilldelas personer (fysiska eller jurikiska) som ej är medlemmar i PGA. Den kan tilldelas person

  1. som inom SGFs verksamhetsområde bidragit till den svenska golfens utveckling samt även främjat PGAs verksamhet,
  2. som genom media (författarkunskap, journalistik, TV etc) verkat för att kunskapen om professionell golf sprids kunnigt och omdömesgillt,
  3. som bidragit till att skapa golfanläggningar av hög kvalitet
  4. eller person som på annat sätt bidragit till PGAs utveckling.