1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Historik

PGA of Sweden har arbetat för svenskgolfs- och svenska golfspelares utveckling sedan1932.

De tidiga åren

PGA bildades i augusti 1932 i samband med Dunlop Cup.

I målsättningen för PGA stod då följande:

”Föreningen skall skydda och befordra medlemmarnas ekonomiska intressen och andra gemensamma intressen, ordna professionella mästerskap och andra tävlingar, vid behov ekonomiskt stödja medlemmar och förmedla anställningar för instruktörer.”

Dunlop Cup spelades första gången på Stockholms Golfklubb. Tävlingen utvecklades så småningom till att bli PGA Mästerskapen och PGAs Instruktörsmästerskap. Landets samtliga instruktörer, med ett undantag, fanns på plats. Det var Sven Nordström, Douglas Brasier, Gerhard Hjort, Thure Lindskog, Ted Roberts, George Heron, Max Wellens och Adolf Hjort.

Max Wellens valdes till föreningens (då Skandinaviska Professionella Föreningen) förste ordförande.

För att få en bild av hur PGA bildades bör man gå tillbaka till den tid då de första så kallade professionisterna kom till landet.

Den förste instruktören engagerades 1908 av Stockholms Golfklubb. Han hette Cobby och han fick fria resor, 60 kr i månaden och 1 kr per lektionstimme. Klubben kom dock snart underfund med att man måste betala bättre för att få en förstklassig instruktör.

Sex veckor under sommaren 1910 anställdes George Roberts på något bättre ekonomiska villkor, 1.50 kr per lektionstimme. Han arbetade därefter någon månad i Göteborg. Roberts blev mycket populär och kom tillbaka 1911 och då lade göteborgarna helt beslag på honom. Han blev helårsanställd av Göteborgs Golfklubb.

Instruktörsfrågan för Stockholms del fick sin lösning när Georges yngre bror Ted Roberts blev engagerad. Han anlände till Sverige den 27 mars 1914. Ted har betytt oerhört för golfintresset i huvudstaden. Han blev klubben trogen i helt otroliga 64 år.

Fram till 1924 hade vi endast fyra golfklubbar i landet, i Stockholm, Göteborg, Falsterbo och Karlskrona. Karlskrona hade förmodligen för få spelare för att ha råd att kosta på sig lyxen att ha en instruktör.

För Falsterbo blev den 13 augusti 1912 en betydelsefull dag, då anlände klubbens förste instruktör William Hester. Han har sedan dess gått som en röd tråd genom klubbens historia till sin pensionering 1947.

Att så många engelsmän senare kom att söka lyckan i Sverige hade framför allt en orsak. I England fanns det gott om golftokiga pojkar som var ointresserade av skolarbetet men drömde om att bli en ny Henry Cotton. För den sakens skull var de beredda att jobba som assistenter, sex dagar i veckan, tolv timmar om dagen, för en löjligt dålig lön.

I Sverige, trots att instruktörsjobbet länge varit ett lågstatus arbete, väntade himmelriket med en bra lön som instruktör och en helt annan respekt än hemma.

De första instruktörerna var ofta lika mycket greenkeepers som instruktörer. De lade ner mycket arbete på att förbättra banorna. I en minnesskrift från Falsterbos 25-årsjubileum visar klubben stor tacksamhet mot William Hester som trots små medel med en stor fiffighet förbättrat och förskönat banan. Exempelvis byggde Hester med egna händer upp den kända fjärde greenen ur flommarna.

På våren 1927 avled George Roberts. Han efterträddes av den förste svenske instruktören Adolf Hjort, vilken jämte brodern Gerhard upplärts av svågern Ted Roberts. Adolf Hjort stannade i Göteborg 1927-28. Därefter flyttade han upp till nybildade Djursholms golfklubb och avlöstes på Hovås av Max Wellens från Manchester. Denne var en skicklig klubbmakare, något sämre spelare, acceptabel instruktör men först och främst affärsman. Efter fyra år på Hovås avlöste Wellens Adolf Hjort på Djursholm 1933. Hjort flyttade då över till den nystartade Lidingö Golfklubb.

I takt med att antalet golfklubbar ökade, ökade också antalet instruktörer. Den första vågen av svenska instruktörer sköljde över landet på 1930-talet då läget på arbetsmarknaden var mycket ansträngt och legendariska namn som Arne Werkell, Harry Fakt, Sven Nordström, Stig Christoffersson, Bertil Ahlström med flera dök upp.

Britterna fortsatte också att komma över till Sverige. Vissa jobbade som assistenter något år och flyttade sedan tillbaka hem igen. Andra stannade längre och kom att betyda mycket för golfutvecklingen som bland andra Douglas Brasier som 1929 kom till Helsingborgs Golfklubb, Jimmy Dodd 1934 till Saltsjöbadens Golfklubb och Leslie Hickman 1934 till Lidingö Golfklubb.

Denna inledning får ses som en bakgrund till det som skulle hända inom vårt PGA. Mer om bakgrunden men också om fortsättningen finns att läsa om i PGAs Historiebok ”Från Cobby mot 13 Majors”. Boken skrevs med anledning av och i samband med PGAs 75-årsjubileum 2007. En underbart trevlig och lättläst bok om Golfens Historia från ”början”, om hur Golf sprids ut i världen, hur och när den kommer till Sverige samt självfallet PGAs historia och utveckling.

Boken går att beställa från PGAs kansli.

 

Masters_IMG_8692_W

PGA tävlingar

Tävlingar var från början den stora ryggraden i PGAs verksamhet. Det var när man tävlade man träffade sina kollegor. Helt följdriktigt var det också en tävling, Dunlop Cup, som blev PGAs födelse. När Dunlop Cup arrangerades för första gången 1932, fanns med ett undantag landets samtliga Golf Professionals på plats. I samband med denna tävling bildades PGA Sverige och Max Wellens valdes till föreningens förste ordförande.

Dunlop Cup spelades till och med 1968 och utvecklades sedan till att bli PGA Mästerskapen från och med 1970. Många av föreningens mest kända Professionals har stått som segrare i PGA Mästerskapen. Flest segrar i Dunlop Cup har Arne Werkell som vann tävlingen tio gånger på tolv år, 1944 – 1955, medan Gunnar Mueller segrat fyra gånger mellan åren 1975 – 1981 i PGA Mästerskapen.

Genom åren har vi fått många olika segrare i PGA Mästerskapen för herrar. Gunnar Mueller är alltså bäst med fyra segrar. Tre spelare har vunnit Mästerskapet två gånger, Per-Arne Brostedt 1984 och 1985, Adam Mednick 1990 och 1994 samt Rikard Karlberg 2006 och 2007.

TPC-Annika-08-383_W

Dock skulle det dröja hela 66 år innan det första PGA Mästerskapet för damer skulle avgöras. Historisk segrare i det allra första Mästerskapet för damer blev Katharina Larsson som segrade 1997 i Karlstad.

Från och med år 2007 har PGA ny namnsponsor till Club Pro Mästerskapen, Svenska Volkswagen. Till och med en bit in på 80-talet kunde även en Club Pro konkurera i ett PGA Mästerskap men fler och fler Tournament Players har gjort att en Club Pro knappt får plats i ett sådant startfält. På så vis tillkom Club Pro Mästerskapen och spelades för första gången 1984. Premiär år för damerna blev 1989.

Premiärvinnare på Wermdö GCC 1984 blev Dag Aurell medan Gisela Cunningham var första dam att vinna 1989. Flest segrar bland damerna har Anna Öqvist med fem segrar. På herrsidan har Mikael Sorling flest segrar med fyra, i rad!

Idag arrangerar PGA ytterligare några tävlingar, PGA Junior Open by Titleist, Titleist PGA 4-Ball Championship samt Galvin Green PGA Junior ProAm.

Utbildning en tillbakablick

Instruktörsutbildning i Sverige genomfördes för första gången 1955 och hölls på Bosön. Efter 1955 gick utbildningen på sparlåga fram till 1969. Åren 1969, 1971 och 1974 arrangerades en grundtränarutbildning i Åtvidaberg. Två gånger 1976 och 1978 genomfördes utbildningar i Mölle respektive Ljunghusen. Dessa fem kurser omfattade studier på 1-2 veckor och i stort sätt alla verksamma instruktörer gick utbildningen. Övergripande förändringar har sedan skett åren 1980, 1987, 1991 och 1997. Värt att nämna är att utbildningen 1980 genomfördes på Statens skola för vuxna i Härnösand med Torgny Börjesson som kursansvarig.

Under 1982 startade samarbete mellan PGA och SGF som ledde till att SGF blev huvudman för utbildningen. Detta gav möjligheter till statliga anslag. 1983 startade den första utbildningen med samarbete mellan PGA och SGF under namnet ”Grundkurs för instruktörer”. 1987 bytte utbildningen namn till HTU (Högre tränarutbildning), studieveckorna var åtta. Under åren 1988 till 1991 arrangerades dubbla HTU kurser på grund av golfboomen i Sverige. Från 1991 gick man åter ner till en normal utbildningstakt med en kurs och 25-30 elever per år.

PGASUmmit2014_IMG_6735_W

GTU (grundläggande utbildning) startade 1991. Syftet med GTU var att ge eleverna en inblick i vad yrket Golfprofessional var för något. År 1996 tillsattes en oberoende utvärderingsgrupp för att utvärdera Tränarutbildningen i Sverige. Den arbetsgrupp som sedan arbetade fram en ny ”Utbildningsplan 1998-2001” hade utvärderingen som grund för sitt arbete. Under hösten 2001 gjordes en motsvarande utvärdering som ligger till grund för utbildningsplanen från och med 2003.

Traditionen att vidareutbilda sig är stor hos svenska Golfpros. Fortbildning har genomförts i Sverige sedan 1975. Först på scenen var Peter Kostis, Jim Flick och Bill Strausburgh. Fortbildning har sedan fortsatt med namn som, Gary Wiren, Bob Toski, Michael Hebron, Jimmy Ballard, Scott Carnfield, Dennis Pugh, Jim Christine m fl. Tack vare utbildningsveckans stora deltagarantal möjliggörs för PGA Sweden att anlita stora namn, gurus, som föreläsare.

Sedan 1995 har PGA årligen genomförts STU kurser (specialtränarutbildningar). Syftet med dessa kurser är att ge såväl ökad bredd- som spetskompetens hos Golfpron.

Det intensiva arbetet med att utveckla tränarutbildningen i Sverige startade så tidigt som 1979 och har sedan pågått oavbrutet i sedan dess. Att arbetet varit framgångsrikt kan vi utläsa i resultatlistor både nationellt och internationellt. Utvecklingsarbetet fortsätter…………………………..

MIke_EA_IMG_7786_W