huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

Medlemskap i PGA

Medlemskap

PGAs medlemmar har golf som yrke, antingen som Tränare eller som Spelare. De har lämnat sitt amatörskap i golf och blivit professionella. 

  • Tränarkategorierna Trainee (+ Qualified Trainee) och Club Professional är kopplad till Tränarutbildningen. För att bli medlem i PGA måste den sökande inledningsvis ha genomgått det första steget, Trainee utbildningen TAU.
    Nästa steg, godkänd Tränautbildning TU, kan efter ansökan ge medlemmen ett fullvärdigt medlemskap.
  • Fullständig information om tränarutbildningens olika steg finner du under knappen UTBILDNING.
  • Spelarkategorin Tournament Professional är kopplad till spelarens spelstandard med tredje tour nivå, som Nordea Tour, som utgångspunkt. För att kunna bli medlem i PGA skall en spelare inneha ranking på en tredje nivå tour eller högre. Se kriterierna här.
    Alla nya Tour Professionals skall genomgå en obligatorisk TP-utbildning.

 

Medlem Spelare                                                  Medlem Tränare