1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Medlemskap i PGA

Att bli Proffs

Du väljer själv om du vill bli proffs. Det du behöver göra är att registrera dig som NA (eller ansöka om medlemskap i PGA) och sedan är steget taget. För medlemskap i PGA krävs särskilda kvalifikationer. Du kan kvalificera dig för medlemskap antingen som tränare eller som spelare.

Golf är en av få idrotter som skiljer på Amatörer och Professionella. Inledningsvis är alla golfspelare amatörer och det stora flertalet (ca 99 %) förblir också amatörer under hela sitt liv.

Golfens amatörregler är de grundläggande förutsättningarna för att säkerställa att golf huvudsakligen spelas för nöjes skull, det vill säga utan några som helst ekonomiska incitament, för de breda lagren av golfare som inte har golfen som yrke.

Begreppet amatör är definierat i amatörreglerna på följande sätt:
”En amatör är en golfspelare som spelar golf utan tanke på inkomst eller ekonomisk vinning, och som inte får ekonomisk ersättning, vare sig för undervisning i golfspel eller för annan verksamhet därför att denne är skicklig eller känd som golfspelare.

I Sverige infördes som första land i världen ”Öppen Golf” 1983. Öppen golf innebär att professionella spelare, med registrerat golfhandicap, även får spela i tävlingar för amatörer.  Vi är genom detta system även öppnare med att låta amatörer delta i tävlingar för proffs. Men kan ej vinna prispengar. Det är viktigt för dig att veta att du som proffs inte har samma rätt som här hemma om du skall spela, tävla, i utlandet.

Medlem Spelare    

Medlem Tränare

NA – Non Amateur