huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

PGA Juridisk Service

PGA Juridiska service är en tjänst och tillgång för dig som PGA medlem

Allmänt
PGA genom Juridiska kommittén har under nu många år lämnat biträde åt medlemmar i PGA dels inför och i samband med förhandlingar med golfklubbar dels i samband med tvister. Förutom detta har PGA genom Juridiska kommittén varit en starkt bidragande faktor i förhandlingarna mellan Unionen och SLA för att få golfinstruktörerna att omfattas av kollektivavtalet för branschen. Vidare har PGA aktivt drivit ärenden för att erhålla klargöranden beträffade vilken momssats som gäller för tjänster som tillhandahålles av medlem inom PGA. PGA har också genom Juridiska kommittén biträtt medlem som av Skatteverket nekats avdrag för skatt på prispengar inspelade i utlandet. Kammarrättens dom är helt i linje med PGAs och medlemmens uppfattning och avslog Skatteverkets överklagan. Detta är nu praxis i Sverige och hjälper på så vis alla medlemmar som spelar in prispengar i utlandet.

Arbetsrättslig rådgivning genom Andri Reumert och Sam Dandemar

Vilka är våra resurspersoner för Dig?

Andri Reumert, PGA Medlem och Klubbchef på Kungsbacka GK, har länge varit involverad i PGAs Juridiska Kommitté. Andri kan kontaktas via telefon 0701-447973 eller klubbchef@kungsbackagk.se

Telefonkonsultation med Andri är kostnadsfri för dig som medlem och det är ingen begränsning i antal samtal. Behöves hjälp vid förhandling eller annan konsultation med experter utgår oftast ett arvode. Vad detta blir och när det börjar räknas från meddelas innan konsultationens start.

Sam Dandemar. PGA har nu undertecknat avtal med Trosa Resurs Konsult och därigenom knutit Sam Dandemar till oss. Sam var motorn hos Unionen när det gällde förhandlingen av kollektivavtalet och nu har vi tecknat avtal med hans företag som ger möjlighet för medlemmar i PGA att få en (1) timmes kostnadsfri telefonkonsultation per ärende enligt följande:

Varje tisdag mellan klockan 15.00 och 20.00 fr. o. m. 1 oktober 2018 till och med 31 mars 2019.

Ni når Sam Dandemar på telefonnummer 070-298 66 09.

Inför samtalet bör ni förbereda er väl och ha samtliga handlingar tillhands för att rådgivningen skall bli så effektiv som möjligt.

Medlem har möjlighet att beställa ytterligare rådgivning av Trosa Resurs Konsult, men det sker genom avtal direkt med Sam och på egen bekostnad och till följande priser:

För ärenden som inleds via telefonkontakt enligt ovan men som kräver mer än en (1) timmes utredning debiteras ett arvode om 206 kr exkl. mervärdesskatt per påbörjade femton (15) minuter.

Rådgivning kan även ske via e-post vid annan tidpunkt än ovan angivits och då omfattas det inte av den kostnadsfria konsultationen utan då utgår arvode och svar utlovas inom tjugofyra (24) timmar.  Vid sådan rådgivning debiteras ett arvode om 325 kr exkl. mervärdesskatt per ärende. Om ärendet behöver utredningar som överstiger en (1) timme debiteras ett ytterligare arvode om 206 kr exkl. mervärdesskatt per påbörjade femton (15) minuter.

Kansliet. Du som medlem har alltid möjlighet att vända dig till kansliet för en inledande kontakt när det gäller frågor av juridisk karaktär. Många gånger kan du därigenom få den information och vägledning du behöver. Eller så kommer du att hänvisas till en av våra resurspersoner enligt ovan.