huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

PGA Juridisk Service

PGA Juridiska service är en tjänst och tillgång för dig som PGA medlem

Allmänt
PGA genom Juridiska kommittén har under nu många år lämnat biträde åt medlemmar i PGA dels inför och i samband med förhandlingar med golfklubbar dels i samband med tvister. Förutom detta har PGA genom Juridiska kommittén varit en starkt bidragande faktor i förhandlingarna mellan Unionen och SLA för att få golfinstruktörerna att omfattas av kollektivavtalet för branschen. Vidare har PGA aktivt drivit ärenden för att erhålla klargöranden beträffade vilken momssats som gäller för tjänster som tillhandahålles av medlem inom PGA. PGA har också genom Juridiska kommittén biträtt medlem som av Skatteverket nekats avdrag för skatt på prispengar inspelade i utlandet. Kammarrättens dom är helt i linje med PGAs och medlemmens uppfattning och avslog Skatteverkets överklagan. Detta är nu praxis i Sverige och hjälper på så vis alla medlemmar som spelar in prispengar i utlandet.

Information och vägledning om frågor avseende förhandling, anställning, avtalsmallar m m genom Andri Reumert. 

Andri Reumert, PGA Medlem har länge varit involverad i PGAs Juridiska Kommitté. Andri kan kontaktas via telefon 0701-447973 eller andri.reumert@outlook.com

Telefonkonsultation med Andri är kostnadsfri för dig som medlem och det är ingen begränsning i antal samtal. Behöves hjälp vid förhandling eller annan konsultation med experter utgår oftast ett arvode. Vad detta blir och när det börjar räknas från meddelas innan konsultationens start.

Kansliet. Du som medlem har alltid möjlighet att vända dig till kansliet för en inledande kontakt när det gäller frågor av juridisk karaktär. Många gånger kan du därigenom få den information och vägledning du behöver. Eller så kommer du att hänvisas till en av våra resurspersoner enligt ovan.