1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

PGA Juridisk Service

PGA Juridiska service är en tjänst och tillgång för dig som PGA medlem

Allmänt
PGA genom Juridiska kommittén har under nu många år lämnat biträde åt medlemmar i PGA dels inför och i samband med förhandlingar med golfklubbar dels i samband med tvister. Förutom detta har PGA genom Juridiska kommittén varit en starkt bidragande faktor i förhandlingarna mellan Unionen och SLA för att få golfinstruktörerna att omfattas av kollektivavtalet för branschen. Vidare har PGA aktivt drivit ärenden för att erhålla klargöranden beträffade vilken momssats som gäller för tjänster som tillhandahålles av medlem inom PGA. PGA har också genom Juridiska kommittén biträtt medlem som av Skatteverket nekats avdrag för skatt på prispengar inspelade i utlandet. Kammarrättens dom är helt i linje med PGAs och medlemmens uppfattning och avslog Skatteverkets överklagan. Detta är nu praxis i Sverige och hjälper på så vis alla medlemmar som spelar in prispengar i utlandet.

Information och vägledning
Kontakta Johan Hampf via johan@pgasweden.com

Telefonkonsultation är kostnadsfri för dig som medlem och det är ingen begränsning i antal samtal.