1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Videofilmning av elever vid golflektioner

Idag är det mer regel än undantag att golftränarna använder sig av filmupptagningar i samband med golflektioner. Till upptagningarna lämnas kommentarer både skriftligen och/eller genom ljudupptagningar. Ofta lämnas också förslag på olika övningar. När materialet sedan sparas på tränarens dator omfattas upptagningarna av PuL, Personuppgiftsplagen.

PuL trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när dessa personuppgifter behandlas. Begreppet ”behandlas” är brett, det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning mm.

PuL bygger i hög grad på samtycke och information till de registrerade, (filmade i vårt fall).

Utan att gå allt för djupt in på lagen och att den definierar insamlat material som strukturerat material där tredje part enkelt kan söka och sammanställa uppgifterna, och ostrukturerat material som inte ingår i eller ska infogas i ett strukturerat system. All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet räknas enligt PuL som personuppgifter.

Om en videoupptagning med tillagda kommentarer i någon form bara är en sak mellan eleven och tränaren, där materialet sparas på tränarens dator utan åtkomst för tredje part, anses detta som ostrukturerat och i strikt laglig mening behövs ej tillstånd från eleven. (Men vi rekommenderar starkt att man inhämtar ett muntligt godkännande av varje elev innan filmning).

Kommentarer till videon måste alltid lämnas på sådant sätt att de inte på något sätt är kränkande. Att använda materialet som ”dåligt exempel” är kränkande och ett brott!

När material publiceras på någon webbplats, eller läggas ut på sociala medier, blir det helt andra ”bullar”. Nu är detta snubblande nära strukturerat material och ett godkännande från eleven är ett måste. Filmat material får inte läggas ut och användas i publika sammanhang utan samtycke. Och alla kommentarer måste göras så att de inte på något sätt kan uppfattas som kränkande eller användas som dåligt exempel.

Som yrkesman måste man känna till att PuL gäller och att det är en lag.

Videoupptagningar är ett utmärkt redskap, verktyg, som rätt använt mellan exempelvis spelare, landslagscoach och hemmatränare leder till utveckling. Fel använt, då det blir ett verktyg för att desavouera annan person, visar på bristande sunt förnuft.

Att lägga kommentarer på Facebook och sedan i efterhand kalla det ironi är mycket oprofessionell och långt utanför PGA codex. Det sänder signaler till Golfsverige som vi inte vill förknippas med. Det vi ska sända ut är vad PGA kan stå, står för, P för Passion, G för Glädje och A för Ansvar.

 

Rätt använt är video och sociala medier ett fantastiskt undervisnings- och kommunikationsverktyg. Kom ihåg att använda detta korrekt så att vi tillsammans kan fortsätta utveckla svensk golf.