huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

Sidor för dig som PGA medlem

VÄGAR IN I GOLFEN

Läs mer om de nya reglerna kring nya Gröna Kortet

Läs mer

Försäkringar

Genom Ditt medlemskap i PGA har Du möjlighet att få rådgivning och teckna försäkringar som passar just Dina behov, vare sig du är spelare eller tränare

Läs mer

Juridisk Service

PGA arbetar proaktivt för att utveckla yrkesrollen på många sätt. Skatteärenden, anställningsfrågor och avtal i olika former. Här hittar du mer information och hjälp.

Läs mer om vår juridiska service

Här finner du information som rör dig som PGA medlem. PGA nyheter, utbildningar, tävlingar, juridisk service och mer

15 februari, 2024

Kallelse till PGAs Årsmöte den 7 mars 2024

Medlemmarna i PGA of Sweden kallas härmed till ordinarie Årsmöte på Hotell Tylösand i Halmstad, torsdagen den 7 mars 2024 kl 18.30. Den kompletta Årsberättelsen med tillhörande årsmöteshandlingar kommer i enlighet med våra stadgar att läggas upp på hemsidan senast den 29 februari. Kopia finns tillhands på PGAs kansli från och med den 29 februari. […]

4 januari, 2024

John Cockin, PGAs första hedersordförande har gått ur tiden

  Det är med tungt hjärta vi meddelar att vår första hedersordförande,  John Cockin, har gått bort efter en tids sjukdom. John med sin positiva, karismatiska personlighet, höga kompetens och starka vilja, var en viktig drivkraft inom svensk golf och PGA under många år. Saknaden är redan stor.  John var ordförande i PGA under hela 19 år fram […]

6 december, 2023

Dags att nominera till PGA Future Fund PGA Professional of the Year Award

PGA FUTURE FUND PGA PROFESSIONAL OF THE YEAR Utmärkelser och erkännanden är en viktig del i att motivera till utveckling. Nu är det åter igen dags att nominera för utmärkelsen PGA Professional of the Year Award. Nomineringsbar är fullvärdig medlem i PGA of Sweden. Med fullvärdig medlem menas medlem som fullföljt Tränarutbildningen med godkänt resultat […]

6 december, 2023

Information från PGAs valberedning

Bästa medlemmar, Vi i valberedningen har fått er medlemmars förtroende att på bästa sätt säkerställa att PGA har en styrelse som är väl sammansatt och representerar PGA. Vid varje årsmöte är det valberedningens uppgift att ge förslag på lämpliga personer till styrelsen. En viktig del i detta arbete är att lyssna av er medlemmar. Vi vill […]