huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

Sidor för dig som PGA medlem

VÄGAR IN I GOLFEN

Läs mer om de nya reglerna kring nya Gröna Kortet

Läs mer

Försäkringar

Genom Ditt medlemskap i PGA har Du möjlighet att få rådgivning och teckna försäkringar som passar just Dina behov, vare sig du är spelare eller tränare

Läs mer

Juridisk Service

PGA arbetar proaktivt för att utveckla yrkesrollen på många sätt. Skatteärenden, anställningsfrågor och avtal i olika former. Här hittar du mer information och hjälp.

Läs mer om vår juridiska service

Här finner du information som rör dig som PGA medlem. PGA nyheter, utbildningar, tävlingar, juridisk service och mer

Niklas Eriksson PGA Professional of the Year Award
10 mars, 2023

Niklas Eriksson blev 2022 års PGA Professional of the Year

Utmärkelser och erkännanden är en viktig del i att motivera till utveckling. Det var en rörd och tacksam Niklas som tog emot utmärkelsen PGA Future Fund PGA Professional of the Year Award, som delades ut i anslutning till PGAs årsmötesmiddag. Till utmärkelsen får även Niklas ett stipendium från PGA Future Fund på 25 000 kr. […]

9 mars, 2023

PGA Sweden National byter namn och blir The National

Kommunikation kring PGA:s och PGA Sweden Nationals fortsatta utveckling Historien bakom PGA Sweden National I slutet av 90 talet framtonade en vision hos PGA att få till stånd en anläggning av högsta internationella klass där större både nationella som internationella tävlingar kunde genomföras. Anläggningen skulle samtidigt vara ett hem för PGA och för PGA:s medlemmar. PGA tog initiativet och tillsammans med flera krafter […]

28 februari, 2023

Årsberättelse med Årsmöteshandlingar

I enlighet med PGAs stadgar skall Årsberättelse med Årsmöteshandlingar finnas tillgängliga senast en (1) vecka innan årsmötet. PGAs årsmöte äger rum den 9 mars kl 18.30 på Hotel Tylösand. Kallade är alla aktiva medlemmar i PGA. Handlingarna finner du här.  Lösenord är samma som för medlemssidorna.

15 februari, 2023

Kallelse till PGAs Årsmöte den 9 mars 2023

Medlemmar i PGA of Sweden kallas härmed till ordinarie Årsmöte på Hotel Tylösand i Halmstad, torsdagen den 9 mars 2023 kl. 18:30. Den kompletta Årsberättelsen med tillhörande årsmöteshandlingar kommer i enlighet med våra stadgar att läggas upp på hemsidan senast den 2:a mars. Kopia finns tillhands på PGAs kansli från och med den 2:a mars. […]