1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Skyddad: Ekonomi

På denna sida har vi samlat råd till er som önskar veta mer om hur man startar och driver en enskild näringsverksamhet (utan anställda). Vi har skrivit så övergripande, kortfattat och lättförståeligt som möjligt. Hänvisningar är gjorda till verksamt.se och till skatteverket.se där ni kan gå in djupare i ämnet och se aktuella procentsatser och avgifter.

Skatteverket har en mycket hårddragen uppfattning när det gäller idrottarens verksamhet. Enligt lag ska de ske en individuell prövning i varje enskilt fall. Vi rekommenderar därför att ni har nära kontakt med en ekonomisk rådgivare eller revisor då många gränsdragningar av sk blandad verksamhet kan förekomma. Ni kan läsa mer om detta i avsnitten nedan.

Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan: