1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

PGA Distrikten

PGA har sex Distrikt. Varje Distrikt är en kommitté inom PGA. Syftet med att ha kommittéer på regional nivå är att på ett nära och kollegialt sätt medverka till att fullfölja de mål som framgår av PGAs stadgar och de planer som PGAs årsmöten och Styrelse beslutar om. Verksamheten syftar till att förbättra kommunikationen med och mellan medlemmarna samt öka tillhörighetskänslan i PGA. Distrikten är en enande länk mellan PGA centralt och Pron i syfte att få en allt mer samspelt organisation. Distrikten skapar genom all sin verksamhet ett socialt nätverk för medlemmarna.

Distriktens två huvudsakliga verksamhetsområden är inom Utbildning och Tävling.

Inom Utbildning, genom framförallt så kallade ”Hands on utbildningar”, på ett praktiskt sätt bidra till medlemmarnas kompetensutveckling. Genom en central samordningsgrupp samordnas fort- och vidareutbildningar i Distrikten med övriga utbildningar inom PGA.

Genom planerade tävlingar erbjuda tävlingstillfällen i syfte att värna om medlemmarnas spelstandard. Inom varje Distrikt koras vart år en Distriktsmästare. En Distriktsfinal i PGA Junior ProAm arrangeras årligen också genom varje Distrikt. Vart år spelas en Distriktsmatch med ett tremannalag per Distrikt. Distriktens egna Order of Merit ligger till grund för uttagningarna till respektive Distriktslag.