1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

PGA utbildningar

Vi utbildar Golfsverige

Ett av PGAs huvudsyften är att verka för golfens utveckling. En välutbildad yrkeskår som kan möta golfen, golfarens samt branschens nuvarande och framtida behov.

PGA analyserar, planerar och genomför både grundutbildningar och vidareutbildningar inom golfbranschen.

Tränarassistentutbildningen (TAU) och  Högre Tränarutbildningen (HTU) är de två stegen i grundutbildningen för att bli golftränare.

Inom vidareutbildningen arbetar vi med fyra olika karriärspår;

  • Golfteknik
  • Coaching
  • Utrustning
  • Affärsmannaskap

När du gått de tre olika nivåerna, dvs. Level 1, 2 och 3 i ett valt karriärspår, erhåller du som Golf Professional en certifiering inom området.

I menyn hittar du aktuella vidareutbildningar samt inriktning för att bli certifierad.