1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Golfens Klubbchefsutbildning

Skräddarsydd utbildning för framtidens ledare

Till hösten startar Golfens Klubbchefsutbildning och vi ser fram emot att välkomna dig som brinner för golfens utveckling och som vill ta nästa steg i din karriär.

Utbildningen riktar sig till dig som är, eller har ambition att bli klubbchef eller innehar annan ledande befattning. Utbildningen fokuserar på branschens unika utmaningar och förutsättningar, och våra föreläsare är noggrant utvalda från olika områden inom idrottsrörelsen och näringslivet.

Under utbildningen får du kunskaper och färdigheter för att hantera både dagliga driftsfrågor och framtida strategiarbeten. Utöver ämnen som organisation och ledarskap, lägger vi särskild vikt vid ekonomiskt hållbara strategier, användning av digitala verktyg samt helhetsförståelsen för hur verksamhets- och anläggningsfrågor påverkar golfanläggningens utveckling över tid.

Efter genomförd utbildning har du förvärvat och finslipat en rad viktiga kompetenser som krävs för att framgångsrikt leda en golfverksamhet. Ta steget mot att bli den ledare som driver framgång och hållbar utveckling genom att ansöka till Golfens Klubbchefsutbildning redan idag.

Utbildningen sträcker sig över 1,5 år. Examination sker i mars 2026. Utbildningen är uppdelad på 9 skeden, varav varje skede består av 3 kursdagar. Utöver schemalagd tid tillkommer även tid för självstudier och projektarbete. 

Kursveckor/upplägg:

2024

Skede 1: 23-25 oktober, Barsebäck
Skede 2: 3-5 december, IHM Göteborg

2025

Skede 3: 14-16 januari, TBA
Skede 4: 18-20 mars, TBA
Skede 5: 7-9 oktober, TBA
Skede 6: 11-13 november, TBA
Skede 7: 2-4 december, TBA

2026

Skede 8: 13-15 januari, TBA
Skede 9: 10-12 mars (examination), IHM Göteborg

Kursavgift:
Priset för utbildningen 2024-2026 är 66.900 kr exklusive moms. Kursavgiften delbetalas enligt avtal på tre delbetalningar under 3 olika verksamhetsår. Det vill säga första betalningen under 2024, andra 2025 och sista under 2026.

I kursavgiften ingår kurslokaler, föreläsare, lunch och fika vid samtliga kurstillfällen. Tillkommer gör kostnader för boende, resor och middag vid kursskeden. I kursavgiften ingår ej någon försäkring. Det åvilar dig som deltagare i kursen att vid varje tidpunkt tillse att du omfattas av försäkring som täcker t.ex.skador som inträffar för dig som person och dina tillhörigheter till och från kurstillfällena. Om du är osäker på huruvida du har tillräckligt försäkringsskydd eller inte, rekommenderar vi dig att kontakta ditt försäkringsbolag för att få hjälp.

Utbildningsplatser:  Minimum 18 deltagare / Max 28 deltagare

Våra lärare är noga utvalda med erfarenheter från både högskola/universitet, näringslivet och golfbranschen.

Johan Hampf
VD PGA 

Anna Tidén
Verksamhetschef GAF

Förkunskaper och erfarenheter är viktiga men inte helt avgörande för att antas till Klubbchefsutbildningen, men vi ser gärna att du har förkunskaper inom:

• Golfens kärnverksamhet
• Ledarskapserfaranhet
• Grundläggande ekonomikunskaper
• Kunskap och erfarenhet i att arbeta med Word, Excel och PowerPoint (eller motsvarande)

Erfarenheter och meriter som ligger till grund för urval av deltagare vid överanmälan:

• Erfarenhet av klubbchefsrollen
• Anställning på golfklubb
• Utbildningar kopplat till chefsroll, såsom ledarskap/ekonomi/projektledning mm
• Utbildningar inom golfen (administration/tränare/banskötsel)

Sista ansökningsdag: 15 augusti 2024

Antagningsperiod: 16/8 - 7/9 2024
Under tiden kan intervjuer eventuellt genomföras som sedan ligger till grund för slutgiltigt antagande. Beräknat besked om antagning sker senast den 8 september.

Nu när det är dags att officiellt skicka in ansökan till utbildningen kommer du även behöva komplettera ansökan med relevanta dokument och information enligt nedan.

Komplettera din ansökan med ditt CV med följande innehåll:

  • Kontaktuppgifter
  • Yrkesbakgrund
  • Utbildningsbakgrund
  • Nuvarande anställning

Bifoga även ett personligt brev där du beskriver på max en A4 sida varför just du skall bli antagen till Golfen Klubbchefsutbildning samt din relation till golfen och om du har några erfarenheter från ideell och/eller kommersiell verksamhet.

OBS! Alla handlingar som åberopas ska verifieras.

Ansökningsformulär:

 

Arbetsuppgifter under utbildningens gång godkänns och examineras löpande. En övergripande examinationsuppgift (examensarbete) redovisas under skede 9.

För att bli godkänd på utbildningen krävs närvaro, uppfyllande av utbildningens kunskapskrav (lärandemål) samt godkända arbetsuppgifter och examensarbete. (Vid eventuell frånvaro (totalt max ca 10-15%) åläggs det deltagaren att på olika sätt presentera för kursledningen att man uppnått dagen/dagarnas innehåll och lärandemål).

IHM Business School är en privat, fristående affärsskola helägd av den ideella stiftelsen IHM. Verksamheten bedrivs helt utifrån marknadens krav och önskemål och är ett privat alternativ för affärs- och ledarskapsutveckling. IHM verkar på marknaden för såväl öppna som företagsanpassade affärsutbildningar. IHM Business School är den första privata affärsskolan i Europa som ackrediterats av amerikanska kvalitetsmyndigheten NEASC. IHM har egna affärsskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

IHM har i över 40 år haft förtroendet att hjälpa människor vidare i sina karriärer. Ambitionen är att ligga i framkant och vara det självklara valet för utbildning och utveckling. På IHM ska du få verklig tyngd som gör skillnad i din karriär. Deltagarna som har gått på IHM har en sak gemensamt: en vilja och drivkraft att utvecklas och nå framgång. Här bygger du ett nätverk som du kan ha nytta av hela livet.  Med stöd av duktiga lärare och engagerade deltagare är det bara du själv som sätter dina egna gränser.

Läs mer om IHM på www.ihm.se

Golfens Klubbchefsutbildning är ett samarbete mellan branschens ledande yrkesorganisationer PGA, GAF och SGA - med SGF som huvudman. Har du frågor eller funderingar, vänligen kontakta:

GAF:  Anna Tidén, anna@gafsverige.se eller 0702 – 48 40 32

PGA: Johan Hampf, utbildning@pgasweden.com eller 040-631 41 00