1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Golfens Klubbchefsutbildning

Utbildningen är ett samarbete mellan branschens yrkesorganisationer som är PGA, GAF och SGA med SGF som huvudman. Föreläsarna kommer från idrottsrörelsen, högre utbildning och utbildningspartners inom näringslivet. Det innebär att utbildningen omfattar branschens behov och skapar de bästa förutsättningarna för dig som är, eller har ambition att bli klubbchef eller innehar annan ledande befattning.

 

Golfens Klubbchefsutbildning syftar till att ge de nödvändiga kunskaperna och förmåga att hantera såväl dagliga driftsfrågor som framtida strategiarbeten. En utbildning med ökad fokusering kopplad till att driva verksamhet inom organisationsformer som klubb, bolag eller en hybrid av desamma. Syftet med utbildningen är att utgå från de speciella förutsättningar och utmaningar som ledare inom golfen möter. Efter genomförd utbildning kommer deltagarna att ha tränat upp ett antal av de kompetenser som krävs för att leda verksamheten. Utöver organisation, och ledarskap kommer stor vikt att läggas på att utveckla vad som skapar en hållbar ekonomi, användning av digitala verktyg och helhetsförståelsen för verksamhets- och anläggningsfrågors påverkan på golfanläggningens utveckling över tid.

Vi ser gärna att du har förkunskaper inom kärnverksamheten golf och erfarenhet av ledarskap.

Detta är en utbildning som gör skillnad, den är framtagen för dig som har hög ambitionsnivå och vill vara förberedd på bästa sätt för att möta framtidens behov och krav.

Golfens klubbchefsutbildning 22-24 är i full gång. Nästa utbildning planeras att starta hösten 2024. Mer information presenteras i god tid innan start .

Är du intresserad så fyll gärna i intresseanmälan längre ner på sidan. 

Utbildningen sträcker sig över 1,5 år. Examination mars 2024. Utbildningen är uppdelat på 9 skeden, varav varje skede består av 3 kursdagar. Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbete. Skedena är förlagda under perioden oktober-mars.

Kursveckor/upplägg:

2023

Skede 4 – 17-19 januari – Idrottens Hus, Stockholm

Skede 5 – 21-23 mars – IHM Stockholm

Skede 6 – 17-19 oktober – Orresta

Skede 7 – 7-9 november – Ombergs GK

Skede 8 – 5-7 december – IHM Göteborg

2024

Skede 9 – mars

Priset för utbildningen 2022-2024 är 62.500kr exklusive moms. Kursavgiften delbetalas enligt avtal på tre delbetalningar under 3 olika verksamhetsår. Det vill säga första betalningen under 2022, andra 2023 och sista under 2024.

I kursavgiften ingår kurslokaler, föreläsare, lunch och fika vid kurstillfällena. Tillkommer gör kostnader för boende, resor och middag vid kursskeden. I kursavgiften ingår ej någon försäkring. Det åvilar dig som deltagare i kursen att vid varje tidpunkt tillse att du omfattas av försäkring som täcker t.ex.skador som inträffar för dig som person och dina tillhörigheter till och från kurstillfällena. Om du är osäker på huruvida du har tillräckligt försäkringsskydd eller inte, rekommenderar vi dig att kontakta ditt försäkringsbolag för att få hjälp.

Våra lärare är noga utvalda med erfarenheter från både högskola/universitet, näringslivet och golfbranschen.

Anders Johansson
Utbildningschef PGA 

Anna Tidén
Verksamhetschef GAF

Formuläret för intresseanmälan finner du längre ner på sidan

När det är dags att officiellt skicka in ansökan till utbildningen kommer du även behöva komplettera ansökan med relevanta dokument och information enligt nedan.

Komplettera din ansökan med din CV med följande innehåll:

Kontaktuppgifter
Yrkesbakgrund
Utbildningsbakgrund
Nuvarande anställning

Bifoga ett personligt brev där du beskriver på max en A4 sida varför just du skall bli antagen till Golfen Klubbchefsutbildning samt din relation till golfen och om du har några erfarenheter från ideell och/eller kommersiell verksamhet.

Förkunskaper och erfarenheter är viktiga men inte helt avgörande för att antas till Klubbchefsutbildningen. Grundläggande kunskaper i ekonomi förväntas samt kunskaper och erfarenheter i att arbeta i Word, Excel och PowerPoint (eller motsvarande). 

Erfarenheter och meriter som ligger till grund för urval av deltagare vid en överanmälan av sökande.

  • Erfarenhet av klubbchefsrollen
  • Anställning på golfklubb
  • Utbildningar kopplat till chefsroll, såsom ledarskap/ekonomi/projektledning mm
  • Utbildningar inom golfen (administration/tränare/banskötsel)
  • Lämplighetsintyg från arbetsgivare

Sista ansökningsdag: TBA

Antagningsperiod: TBA. Under tiden kan intervjuer eventuellt genomföras som sedan ligger till grund för slutgiltigt antagande. Beräknat besked om antagning sker senast den 22 september.

Antal kursdeltagare: Minimum 18 deltagare / Max 28 deltagare

OBS! Alla handlingar som åberopas ska verifieras.

Arbetsuppgifter under utbildningens gång godkänns och examineras löpande. En övergripande examinationsuppgift (examensarbete) redovisas under skede 9.

För att bli godkänd på utbildningen krävs närvaro, uppfyllande av utbildningens kunskapskrav (lärandemål) samt godkända arbetsuppgifter och examensarbete. (Vid eventuell frånvaro (totalt max ca 10-15%) åläggs det deltagaren att på olika sätt presentera för kursledningen att man uppnått dagen/dagarnas innehåll och lärandemål).

Utbildningsplatser: Kommer vara preliminärt vara på IHM i Göteborg, IHM Stockholm samt vald golfanläggning. 

IHM Business School är en privat, fristående affärsskola helägd av den ideella stiftelsen IHM. Verksamheten bedrivs helt utifrån marknadens krav och önskemål och är ett privat alternativ för affärs- och ledarskapsutveckling. IHM verkar på marknaden för såväl öppna som företagsanpassade affärsutbildningar. IHM Business School är den första privata affärsskolan i Europa som ackrediterats av amerikanska kvalitetsmyndigheten NEASC. IHM har egna affärsskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

IHM har i över 40 år haft förtroendet att hjälpa människor vidare i sina karriärer. Ambitionen är att ligga i framkant och vara det självklara valet för utbildning och utveckling. På IHM ska du få verklig tyngd som gör skillnad i din karriär. Deltagarna som har gått på IHM har en sak gemensamt: en vilja och drivkraft att utvecklas och nå framgång. Här bygger du ett nätverk som du kan ha nytta av hela livet.  Med stöd av duktiga lärare och engagerade deltagare är det bara du själv som sätter dina egna gränser.

Läs mer om IHM på www.ihm.se

Har du frågor eller funderingar, vänligen kontakta nedan:

GAF:  Anna Tidén 0702 – 48 40 32 anna@gafsverige.se

PGA: utbildning@pgasweden.com eller 040-631 41 00

 


 

Intresseansökan