1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Affärsmannaskap och Management

Utbildningar för dig som vill öka din kompetenser och värdeskapande inom området affärsmannaskap och management.

Affärsmannaskap & Management

Som professionell yrkesman/kvinna är kompetenser inom detta området vitala för att du skall kunna verka och vara framgångsrik. För att stärka utbildningarna ytterligare har PGA en rad olika samarbeten med tex. IHM Business School.

För att utveckla och driva en verksamhet så krävs fördjupade kunskaper inom bl.a marknadsföring, ekonomi, omvärldsanalyser, strategi, juridik, effektivitet, affärsstyrning, eventmanagement  samt mycket mer. Detta gäller vare sig du vill utveckla din affärsverksamhet, organisation eller om du vill utveckla tex. juniorverksamheten på din klubb,  även om det sistnämnda är långsökt så är faktum att du måste förstå de krafter som styr golfernas/kunden beteendes samt förstå den omvärld vi lever i för att lyckas.

Golfchefsutbildningen

En utbildning för dig PGA Professional, som vill öka dina affärsmässiga kunskaper, ta dig in i centrum i verksamheten på klubben. Ge dig en bättre plattform att få fart på din och klubbens verksamhet. Allt för att golfen, klubben och du skall utvecklas om må bra.

Utbildningen lägger fokus och ökar dina kompetenser inom:

  • Strategi och strategiska analyser
  • Ledarskap och förändringsarbete
  • Ledarasp och projektledning
  • Ekonomi, ekonomistyrning
  • Kommunikation och marknadsföring
  • Event och eventmanagement

Golfens Klubbchefsutbildning

PGA har sedan flera år tillsammans med GAF, SGA, IHM, och på uppdrag av SGF levererat Golfens Klubbchefsutbildning.

Utbildningen syftar till att skapa en modern, affärsdriven och utvecklande klubbchef.

Är du redan klubbchef och vill utvecklas? Har du ambitionen att bli klubbchef? Finns du inom annan verksamhet och attraheras av golfanläggningen som framtida arbetsplats?

Vi lovar dig utveckling på flera nivåer – den personliga, klubbens och golfens.

Idrottens Chefsutbildning

En utbildning som vänder sig till dig inom hela idrottsvärden och som vill bli attraktiv och värdeskapande på Idrottsmarknaden. Utbildningen genomförs av  PGA  tillsammans med IHM, VSIF/VIF/SISU Idrottsutbildarna.

Idrottens chefsutbildning är gjord för dig som har en väldigt hög ambitionsnivå i ditt (nuvarande eller kommande) ledarskapsarbete inom idrotten och utbildningen kräver en hel del engagemang inte bara under träffarna utan också före och efter.
I gengäld kommer du garanterat att öka dina kompetenser och handlingskraft i styrelserummet, bland medlemmar och gäster samt mot personalen på arbetsplatsen.

Efterfrågan på idrott blir mer mångfacetterad och behovet att förstå och agera i förhållande till det blir allt viktigare. Utmaningarna inom idrotten är just nu många.

Är du redan anläggningschef, klubbchef, sportchef, arrangemangschef eller liknande och vill utvecklas? Har du ambitionen att få en ledande befattning inom en idrottsförening eller anläggning? Finns du inom annan verksamhet och attraheras av idrottsanläggningar som framtida arbetsplats?