1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

TAU och HTU

Grundutbildningarna för att bli tränare

Vägen in till en framgångsrik yrkeskarriär som PGA Professional och golftränare ligger gedigna grundkompetenser.

Att vara Pro, en PGA Professional, är mer än ett yrke. Det är också ett kall som växer fram ur passionen för spelet och glädjen i att lära ut spelet, tekniken och traditionerna. En livsuppgift som bygger på ett stort engagemang, men också en grundlig utbildning och ett livslångt lärande.

I Sverige förstod vi tidigt vikten av att ha välutbildade tränare med spetskompetens om spelet golf men också breddkompetens för att kunna verka som yrkesmän och yrkeskvinnor. För alla yrken kräver särskilda och oftast avancerade kvalifikationer. När vi benämner någon som ”professionell” inom ett yrke menar vi att personen ifråga väl lever upp till alla de grundläggande kraven för detta yrke. Specialist är den person som genom erfarenhet, studier och särskild kompetens utvecklat sitt kunnande inom ett eller flera specifika områden av yrket.

Så vilken roll kan, ska eller bör en Pro ha på en golfanläggning?
För att kunna besvara detta så behöver vi först definiera vad golf är. Varför vi spelar golf och vad det är som golf erbjuder som gör att så många blir fångade och sedan fortsätter med golf livet ut.

På den ena sidan har vi prestationen och spelets idé – att få bollen i hål på så få slag som möjligt helt enkelt.  På den andra är den sociala gemenskapen, naturupplevelsen och motionen.

Prestationen. Den första rena träffen, när det säger klick, är direkt relaterat till den. Och sedan börjar utmaningen, man vill kunna göra det igen, man vill göra det oftare och man vill kunna slå längre. Väl ute på banan upptäcker sedan spelare att han eller hon måste behärska en rad olika typer av slag för att kunna få bollen i hål. Det ska också klaras av på olika bantyper, underlag och i olika väderförhållande. Det är en stor utmaning, men det är detta som är en del av tjusningen. Spelaren blir aldrig fullärd och i alla lägen i golflivet kan han eller hon utvecklas och bli bättre.

Social gemenskap. Golf är ett spel för livet, för ung som gammal. Golf är underbart att utföra tillsammans med familjen, sin partner, sina barn, sina föräldrar, sina grannar eller med goda vänner. Golf ger dig också möjlighet att träffa nya vänner, klubbmedlemmar eller gäster. Genom golf kan affärsumgänget stärkas för golf är ett enastående trevligt och otvunget sätt att öppna nya dörrar genom.

Golfbanor är också ofta fantastiskt vackra, både i sin egen design och genom naturen runt omkring. Golfbanor skapar nya biotoper och har ofta ett rikt växt och djurliv ända inpå. Vädret är också det en faktor som förstärker upplevelsen, åt något håll. Att utöva en sport, en fritidssysselsättning, i en sådan miljö skänker välbefinnande. Också motionen gör det. Att gå nästan en mil under 4 timmar är en alldeles förträfflig motionsform.

Om vi är överens om att golf innebär och innehåller allt detta förstår vi nog lättare att Pron har ett stort ansvar för spelare, medlemmar och gäster. Och klubbens styrelse som arbetsgivare har ett stort ansvar för att rekryteringen blir rätt, att arbetsbeskrivningen blir rätt. Det kan de bara klara om de själva först har förstått spelet.

Så Pron är å ena sidan specialist inom idrotten golf.
Å ena sidan verkar Pron inom service eller upplevelsebranschen.

Rollen som utbildningsexpert och som idrottsligt ansvarig på klubben/anläggningen måste vara grundläggande för pron. Till varför man har en Pro. Det är ju själva utövandet, slagen, tekniken, resultatet som är bärande till varför en golfare fortsätter, eller börjar för den delen. Och spelet blir bara meningsfullt och möjligt att spela om golfaren förstår och följer golfens ideal, ”honesty and integraty”. Pron måste alltså kunna förmedla spelets idé, attityden till regler, etikett, traditioner och ideal. Till alla kategorier spelare, ungdom och elit eller motionsgolfare.  Det blir också Prons roll att förmedla allt detta till andra yrkesgrupper på banan, till kommittémedlemmar och till själva styrelsen. Pron, experten på golf, sätter hela kulturen på klubben.

Nu är ju prestationen olika viktig för olika kategorier spelare. Den finns där alltid men för en stor del av golfarna är det sociala minst lika viktigt. Om service, trevligt bemötande, igenkännande, ordning och reda genomsyrar hela anläggningen, och alla anställda på klubben, förstärks upplevelsen för spelaren. Då vill man komma tillbaka, då stannar man kvar som medlem och man är beredd att betala för detta. Så Prons roll här blir oerhört viktig för klubbens förmåga att rekrytera nya medlemmar, för att få medlemmar att stanna kvar i klubben och för att få gäster att spela där.

I botten ligger alltså kunskap, engagemang, passion, glädje och trivsel. Första meningen under Yrkesrollen, ”Att vara Pro, en PGA Professional, är mer än ett yrke”, stämmer som ni ser väldigt väl. Frågan är om en enda person på en golfklubb med tusen medlemmar kan klara allt detta? Vi tror det behövs flera Pros som i grunden är yrkesmän i ordets rätta bemärkelse och också ser detta som ett kall. Det är därför viktigt att Pron förstår värdet av att investera i att utveckla golfkulturen hos medlemmarna och sin klubb för att få de bästa förutsättningarna för sin yrkesroll.

Pros som klarar allt detta ska ha bra villkor. Det är ett yrke, ”a profession”. Pros som gör detta skapar också förutsättningar för att få bra villkor, genom att vara engagerad och därigenom viktig för sin uppdragsgivare. Svenska Pros är välutbildade, har en bra grundutbildning genom HTU och alla som är medlemmar i PGA erbjuds också ett av PGA väldens vassaste fortbildningsprogram.  Med rätt påbyggnad efter HTU är pron specialisten och kulturbäraren som golfarna och golfen behöver!

LÄS MER om Tränarassistentutbildningen (TAU) – steg 1

LÄS MER om Högre Tränarutbildningen (HTU) – steg 2