huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

Tränarassistentutbildningen (TAU)

TAU

Vi har utvecklat TAU från ett kursskede till två, med syfte att ge deltagarna mer praktisk erfarenhet i golfundervisning och golfutveckling. Första skedet är mer teoretiskt inriktat och skede två är mer praktiskt inriktad.

Nästa omgång av TAU beräknas starta:

Kursen är fullbokad. Information om nästkommande TAU presenteras efter sommaren. 

Skede 1 13-14 september (digitalt)

Skede 2 17-20 oktober  (praktiskt)

Samverkanspartner

Utbildningen genomförs i samverkan med Bosön Idrottsfolkhögskola

¨

 

 

Utbildningens innehåll

 • Golfen igår, idag, omvärlden och hur det relaterar till tränarrollen
 • Golfens organisation och plats i samhället
 • Mål och styrdokument på GK
 • Tränarrollen och ledarskap
 • Grundläggande golfteori
 • Hur du planerar och genomför grupp- och privatlektioner
 • Barns fysiska, sociala och motoriska utveckling
 • ”Golfskoj-övningar”, (lekövningar för barn)
 • Vikten av Mål och Styrdokument i en golfklubbs verksamhet
 • Grundläggande motoriska övningar för barn och ungdomar
 • Grunder i att möta och leda människor
 • Introduktion av golfare
 • Verktyg inom tränaryrket
 • Spelarutveckling
 • Övningsbanker
 • Spelanalyser
 • Karriärplanering och kompetensutveckling

Omfattning: 6 dagar + arbete

Skede 1 - Teoretiskt (digitalt)
13-14 september

Skede 2 - Praktiskt
17-20 oktober Barsebäck Resort

För antagning till denna utbildning (TAU) krävs följande förkunskaper av de sökande,

Formella krav:

 • Spelstandardkrav, uppfylls genom spelprov enligt nedan
 • Särskild behörighet: Idrott o Hälsa
  Lägst betyg E från minst åk 2 på gymnasiet i Idrott och Hälsa 1. Alternativt Lägst betyg 3 från minst åk 2 på gymnasium, alternativt betyg G i Idrott o Hälsa A kurs.
  Svenska
  Lägst betyg E i Svenska 2. Alternativt lägst betyg 3 från minst åk 2 på gymnasium, alternativt betyg G i Svenska B kurs.

Spelstandardkrav:

Uppfylls genom att vid ansökningstillfället inneha handicap 7 eller lägre.

Kursavgift:   ca 7995 kr exkl moms, faktureras från PGAs kansli.

Resa, boende och mat tillkommer och bekostas av deltagaren.

Våra lärare är noga utvalda med erfarenheter från både högskola/universitet och golfbranschen.

Sista ansökningsdag: 6 september

Antal platser: Minimum 10 deltagare och maximum 30 deltagare.

Ansök här


Meriter som beaktas om kursen blir övertecknad
Stor hänsyn tas till nedanstående:
– pedagogisk utbildning/erfarenhet – andra akademiska studier – instruktörserfarenhet – studier vid golfgymnasium/idrottspluton – ledaruppdrag inom golf eller andra idrotter – ledarutbildning, regler, tävling, ungdom – lämplighetsintyg från arbetsgivare, golfklubb eller Club Professional

Viss hänsyn tas till:
– tävlingsmeriter – arbetslivserfarenheter – andra för utbildningen relevanta meriter

Frågor

Sofia Strindholm, Utbildningsansvarig PGA
sofia@pgasweden.com
0708-58 42 30