1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Mentorsuppdrag på HTU

Är du intresserad av att som mentor på HTU utveckla framtidens Golf Professionals?

Mentorer sökes!

Vi startar en ny HTU till våren 2024 och i anslutning till detta så ser vi gärna dig söka ett spännande, roligt och utvecklande uppdrag. 

Mentorsuppdraget är en av de viktigaste delarna på HTU. Som mentor kommer du följa en grupp HTU-elever på resan fram till deras examen som PGA Professional. Som bonus kommer du själv uppleva en resa som är både utvecklande, rolig och spännande.

Vi söker dig som kan inspirera, organisera, samarbeta och innehar dokumenterat stor golfkunskap. Du skall kunna coacha genom att utmana och stödja.

Du skall vara verksam som PGA Professional och ha möjlighet att erbjuda eleverna insikter i de olika delar inom verksamheten på en klubb/anläggning.

Egenskaper vi söker efter:

 • Pedagogisk
 • Vara väl utvecklad organisatoriskt
 • Coachegenskaper
 • Affärsmässig
 • Goda ledaregenskaper
 • Trygg
 • Glad/positiv
 • Utvecklingsbenägen
 • Goda erfarenheter av att ge feedback
 • Kunna uttrycka sig väl i text och tal
 • Engagerad
 • Ha ett starkt intresse av att utveckla andra
 • Vara en god ambassadör för yrkesrollen

Kriterier du skall uppfylla

 • Utbildad Golf Professional med AA status (utvecklingsbenägen)
 • Vara verksam på GK/anläggning
 • Vara väl förtrogen i golfundervisning
 • Ha goda kunskaper om moderna svingteorier
 • Kunna kroppens fysiologi och kopplingen till tekniken
 • Ha kunskaper om utrustning och kopplingen mellan utrustningen och tekniken
 • Ha kunskaper om moderna hjälpmedel som bollradar etc.
 • Ha erfarenheter från alla delar av verksamheten på en golfklubb så som, shop, kansli, range, kommittéarbete utrustning/verkstad/reparationer, regel och tävlingsledning.
 • Kunskaper om golfens organisation.
 • Ha dokumenterad god erfarenhet från yrket.
 • Vara aktiv i PGAs verksamhet.

Övrigt aspekter vi väger in

 • Ha spetskompetens inom något område på HTU.
 • Kunna fungera som föreläsare
 • Geografiskt läge beroende på klassens demografi.
 • Tidigare erfarenheter från mentorsuppdrag.

Uppdragsbeskrivning för Mentorer på HTU 24-27

 • Mentorn ska vara förtrogen med innehållet i utbildningsplanen från 2021
 • Tillsammans med kursdeltagaren planera och genomföra auskultationsdagar och skapa en personlig utvecklingsplan under utbildningen i relation till elevens behov, ambitioner och förutsättningar
 • Handleda och utveckla kursdeltagarens kunskaper när det gäller golfteknik och golfundervisning
 • Mentorn ska ge muntlig eller skriftlig feedback på samtliga inlämningsuppgifter under utbildningstiden
 • Mentorn ska följa upp, bedöma och godkänna elevernas inlämningsuppgifter och projektarbeten tillsammans med Kurschef och ämneslärare under hela kursen
 • Följa upp, analysera och bedöma elevens prestationer i golfrelaterade ämneskurser och studieområden
 • Godkänna kursdeltagarens golfundervisning i grupp och individuellt
 • Tillsammans med Kurschefen följa upp eventuella restuppgifter, för varje kursdeltagare, för olika ämneskurser och studieområden inom uppgjorda tidsramar
 • Säkerställa att kursdeltagaren får praktisk erfarenhet i banarbete, i shop och på kansli i enlighet med momentplanen
 • Kontinuerligt följa upp, utvärdera, analysera och rapportera elevens utveckling till kurschefen enligt uppgjorda ramar
 • Tillsammans med kurschefen skriva omdöme för respektive elev
 • Mentorn ska guida eleven in i PGAs verksamhet genom att själv vara en aktiv medlem i PGA samt deltar i olika PGA aktiviteter
 • Mentorn ska ha kontakt med sina elever antingen med mail eller telefon en gång i månaden under utbildningstiden.
 • Mentorn ska ge muntlig eller skriftlig feedback på samtliga inlämningsuppgifter under utbildningstiden.
 • Mentorns främsta uppgift är att vara en förebild och genom sitt agerande visa hur en erfaren PGA Professional arbetar och lyckas i yrket. I HTU-kursplanen värnar vi om synen på Club Pro/människan ur ett helhetsperspektiv.

Är detta något som intresserar dig?
Vänligen skicka ett mail till PGA, utbildning@pgasweden.com där du kortfattat förklarar varför du skall få mentorsuppdraget.

Vi ser mycket fram emot din ansökan till en av de viktigaste funktionerna i Svensk golf framtid.

Styrgruppen för HTU