huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

Svenska Högre Tränarutbildningen HTU

Under hösten 2020 har ett omfattande utvärdering och utvecklingsarbete av Golfens tränarutbildning ägt rum på uppdrag av PGA och SGF. Processen har letts av 6 personer med omfattande erfarenhet inom golfbranschen med stöd av en referensgrupp bestående av 9 personer. I arbetet har man analyserat tränarrollen utifrån ett flertal perspektiv med hänsyn till att skapa ramar och innehåll som erfordras för en tränarutbildning som är attraktiv och innehåller de delar som krävs för att möta behoven och kraven i tränarrollen nu och om 10 år.

I bilden nedan kan ni ta del av projektets förändringar i utbildningen. Arbetet har bland annat mynnat ut i ett vidareutbildningsprogram efter avslutad Tränarutbildning, som öppnar upp möjligheter för befintliga tränare att kompetensutveckla sig inom olika inriktningar (karriärspår) kopplat till tränarrollen.

Klicka på bilden för att göra den större

 

Ansök om stipendium till Högre Tränarutbildning

Stora delar av svensk idrott har lidit under Covid-19. Publikidrotter har fått ställa in serier och mästerskap. Kontakt- och inomhusidrotter har inte kunnat genomföras som vanligt. Många idrotter har tappat både på antal aktiviteter och individer på upp mot 40%. Golfen har varit förskonade från detta och istället växt sig starkare under pandemin.

Svenska Golfförbundet har som en del av Riksidrottsförbundets mottagit ett återstartsstöd med anledning av Covid-19. I samarbete med PGA kommer en del av detta stöd att satsas på tränare som skall gå HTU.

Stipendiet skall dels vara ett ekonomiskt stöd till tränaren, men även bidra till att utveckla idrottsverksamheten på den golfklubb tränaren är verksam genom att samarbete och samsyn mellan golfklubben och HTU-eleven ökar.

Stipendiet är på totalt 60 000 kr per stipendiat, varav 50 000 kr avser stöd till HTU-elevens kursavgift och 10 000 kr går till golfklubben som ersättning för deltagande i ett helgseminarium våren 2023. Utbetalning sker till klubben.

Stipendiet kan sökas av alla tränare som söker och antas till HTU 2023 (nedan ”HTU-eleven”). PGA och SGF väljer ut max 8 stipendiater utifrån kvalitet på nuvarande verksamhet, ambition med framtida verksamhet och ansökans kvalitet.

Ansökan fylls i gemensamt av dig som HTU-elev och en representant för den golfklubb eller det golfbolag där du är verksam.

OBS! Du måste både ha ansökt till HTU och fyllt i stipendieansökan för att ha chans att bli utvald som stipendiat. 

Golfklubben och HTU-eleven förbinder sig att klubbchef och styrelserepresentant/annan på klubben verksam tränare samt HTU-eleven (totalt 3 personer) tillsammans deltar fysiskt på helgseminarium våren 2023 där mat och logi betalas av PGA/SGF samt uppföljande möte digitalt 2 timmar.

Sök stipendiet genom att fylla i ansökningsformuläret  via denna länk https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=f2ce27b0b269 – senast 20 januari.

Vid eventuella frågor, kontakta:

Sofia Strindholm, utbildningsansvarig på PGA
E-post: sofia@pgasweden.com, mobil: 070 858 42 30

Varmt välkommen med din ansökan!

 

All information om utbildningen som startar våren 2023 hittar ni i menyerna nedan

 

Utbildningens längd:
Undervisning 760 studietimmar. Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier, projektarbeten och utveckling tillsammans med mentor.

Kursveckor/upplägg HTU 23-26:
2023 - v 16, v 45-46,
2024 - v 2-3, v 9-10, v 38, v 45-46
2025 - v 2-3, v 6-7, v 10
Vidareutbildningar / specialisering v 39 - v 3 (2025/2026)
2026 - v 10 Examination

Klicka på bilden för att göra den större

Examination:
Sker de två första veckorna under det sista utbildningsåret. Eventuella kompletteringar samt restuppgifter skall vara inlämnade senast den dag kursledningen bestämmer och i god tid kommunicerar till eleverna. Slutgiltiga betyg sätts efter detta datum.

Betyg och omdöme:
Betyg kommer att delas ut i följande områden; Golfspelet & Spelarutveckling, Coaching & Ledarskap, Affärsmannaskap &  Management, Organisation, Föreningskunskap & Golfanläggningen, Juniorutveckling samt ett betyg specifikt i golfteknik. Betyg kommer även att ges på den skriftliga och den muntliga presentationen av ett projektarbete. Av dessa 8 betyg ges sedan ett sammanslaget slutbetyg på kursen.

Utöver betygen skrivs även ett omdöme om din insats på HTU.

Behörighetskrav
Behörig att söka är den som genomgått och godkänts på TAU

För framtida HTU utbildningar (fr 2022-) gäller nedan behörighetskrav
Behöriga att söka är den som genomgått och godkänts på TAU och uppfyller kravet på spelstandard (se nedan).

TAU är giltig som behörighetskrav till de fem nästkommande HTU utbildningarna efter avslutad TAU.

Spelstandardkrav: Uppfylls genom att på minst tre tävlingar uppvisa ett resultat på +7 eller bättre samt vid tid för ansökan inneha högst 5,0 i hcp eller bättre.

Kursavgift:
Priset för utbildningen är  preliminärt 89 500 exklusive moms. Kursavgiften delbetalas enligt avtal på fyra delbetalningar.

I kursavgiften ingår kurslokaler, ämneslärare, föreläsare och kursledning.

I kursavgiften ingår ej någon försäkring. Det åvilar därför dig som deltagare i kursen att vid varje tidpunkt tillse att du omfattas av försäkring som täcker t.ex. skador som inträffar för dig som person och dina tillhörigheter på resor till och från kurstillfällena i Sverige, i samband med respektive kurstillfälle i Sverige samt avslutningsvis även resor och deltagande i kurstillfället som äger rum i utlandet.

Om du är osäker på huruvida du har tillräckligt försäkringsskydd eller inte rekommenderar vi dig att kontakta ditt försäkringsbolag för att få hjälp med detta.

För dig som är medlem i PGA ingår en olycksfallsförsäkring i medlemskapet. Du har även möjlighet att teckna särskilda framförhandlade försäkringar via Provins.

Läs mer på  http://www.svenskasportforsakringar.se/28653.pga.html

Utbildningsplatser:
Barsebäck Resort

Bosön IFHS

 

Ansökan är stängd. Ny utbildning startar våren 2024

 

Vid överanmälan kommer vi ta hänsyn till:

- Instruktörserfarenhet
- Pedagogiska utbildningar
- Andra akademiska utbildningar
- Golfgymnasium/College USA etc
- Lämplighetsintyg från arbetsgivare, Golfklubb eller Club Professional

Men även
- Ledarutbildningar och kurser inom golfen eller andra idrotter på distrikt och central nivå
- Ledaruppdrag inom golf eller andra idrotter
- Tävlingserfarenheter
- Arbetslivserfarenhet

OBS!! Alla handlingar som åberopas måste verifieras.

Ansök om stipendium på denna länk :

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=f2ce27b0b269

Stipendiet skall dels vara ett ekonomiskt stöd till tränaren, men även bidra till att utveckla idrottsverksamheten på den golfklubb tränaren är verksam genom, samarbete och samsyn mellan golfklubben och HTU-eleven ökar.

  • Ansökan kan göras av en tränare (nedan ”HTU-eleven”) som har blivit antagen till HTU 2023.
  • Ansökan fylls i gemensamt av HTU-eleven och representant för golfklubben (GK eller A1) där tränaren är verksam
  • Golfklubben och HTU-eleven förbinder sig att klubbchef och styrelserepresentant/annan på klubben verksam tränare samt HTU-eleven (totalt 3 personer) tillsammans deltar fysiskt på helgseminarium våren 2023 där mat och logi betalas av PGA/SGF samt uppföljande möte digitalt 2 timmar.

Stipendiets omfattning

  • 50.000 kr avsett som stöd till HTU-elevens kursavgift
  • 10.000 till golfklubben som ersättning för deltagande i seminarium
  • Utbetalning sker till klubben

Uttagningskriterier

  • Stipendiet söks senast 31 december
  • PGA och SGF väljer ut 8 stipendiater utifrån kvalitet på nuvarande verksamhet, ambition med framtida verksamhet och ansökans kvalitet.

Kontakt

För mer information kontakta Sofia Strindholm, Utbildningsansvarig PGA, sofia@pgasweden.com, 0708-58 42 30

eller

PGAs kansli, pga@pgasweden.com, 040-631 41 00