huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

Svenska Högre Tränarutbildningen HTU

Under hösten 2020 har ett omfattande utvärdering och utvecklingsarbete av Golfens tränarutbildning ägt rum på uppdrag av PGA och SGF. Processen har letts av 6 personer med omfattande erfarenhet inom golfbranschen med stöd av en referensgrupp bestående av 9 personer. I arbetet har man analyserat tränarrollen utifrån ett flertal perspektiv med hänsyn till att skapa ramar och innehåll som erfordras för en tränarutbildning som är attraktiv och innehåller de delar som krävs för att möta behoven och kraven i tränarrollen nu och om 10 år.

I bilden nedan kan ni ta del av projektets förändringar i utbildningen. Arbetet har bland annat mynnat ut i ett vidareutbildningsprogram efter avslutad Tränarutbildning, som öppnar upp möjligheter för befintliga tränare att kompetensutveckla sig inom olika inriktningar (karriärspår) kopplat till tränarrollen.

Klicka på bilden för att göra den större

 

All information om utbildningen som startar våren 2024 hittar du nedan.

Utbildningens längd:
Undervisning 760 studietimmar. Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier, projektarbeten och utveckling tillsammans med mentor.

Kursveckor/upplägg HTU 23-26:
2023 - v 16, v 45-46,
2024 - v 2-3, v 9-10, v 38, v 45-46
2025 - v 2-3, v 6-7, v 10
Vidareutbildningar / specialisering v 39 - v 3 (2025/2026)
2026 - v 10 Examination

Klicka på bilden för att göra den större

Examination:
Sker de två första veckorna under det sista utbildningsåret. Eventuella kompletteringar samt restuppgifter skall vara inlämnade senast den dag kursledningen bestämmer och i god tid kommunicerar till eleverna. Slutgiltiga betyg sätts efter detta datum.

Betyg och omdöme:
Betyg kommer att delas ut i följande områden; Golfspelet & Spelarutveckling, Coaching & Ledarskap, Affärsmannaskap &  Management, Organisation, Föreningskunskap & Golfanläggningen, Juniorutveckling samt ett betyg specifikt i golfteknik. Betyg kommer även att ges på den skriftliga och den muntliga presentationen av ett projektarbete. Av dessa 8 betyg ges sedan ett sammanslaget slutbetyg på kursen.

Utöver betygen skrivs även ett omdöme om din insats på HTU.

Behörighetskrav
Behörig att söka är den som genomgått och godkänts på TAU

För framtida HTU utbildningar (fr 2022-) gäller nedan behörighetskrav
Behöriga att söka är den som genomgått och godkänts på TAU och uppfyller kravet på spelstandard (se nedan).

TAU är giltig som behörighetskrav till de fem nästkommande HTU utbildningarna efter avslutad TAU.

Spelstandardkrav: Uppfylls genom att på minst tre tävlingar uppvisa ett resultat på +7 eller bättre samt vid tid för ansökan inneha högst 5,0 i hcp eller bättre.

Kursavgift:
Priset för utbildningen är  preliminärt 89 500 exklusive moms. Kursavgiften delbetalas enligt avtal på fyra delbetalningar.

I kursavgiften ingår kurslokaler, ämneslärare, föreläsare och kursledning.

I kursavgiften ingår ej någon försäkring. Det åvilar därför dig som deltagare i kursen att vid varje tidpunkt tillse att du omfattas av försäkring som täcker t.ex. skador som inträffar för dig som person och dina tillhörigheter på resor till och från kurstillfällena i Sverige, i samband med respektive kurstillfälle i Sverige samt avslutningsvis även resor och deltagande i kurstillfället som äger rum i utlandet.

Om du är osäker på huruvida du har tillräckligt försäkringsskydd eller inte rekommenderar vi dig att kontakta ditt försäkringsbolag för att få hjälp med detta.

För dig som är medlem i PGA ingår en olycksfallsförsäkring i medlemskapet. Du har även möjlighet att teckna särskilda framförhandlade försäkringar via Provins.

Läs mer på  http://www.svenskasportforsakringar.se/28653.pga.html

Utbildningsplatser:
Barsebäck Resort

Bosön IFHS

Om du är intresserad av utbildningen som startar våren 2024, så är du varmt välkommen att skicka in din intresseanmälan.

Vid överanmälan kommer vi ta hänsyn till:

  • Instruktörserfarenhet
  • Pedagogiska utbildningar
  • Andra akademiska utbildningar
  • Golfgymnasium/College USA etc
  • Lämplighetsintyg från arbetsgivare, Golfklubb eller Club Professional

Men även;

  • Ledarutbildningar och kurser inom golfen eller andra idrotter på distrikt och central nivå
  • Ledaruppdrag inom golf eller andra idrotter
  • Tävlingserfarenheter
  • Arbetslivserfarenhet

OBS!! Alla handlingar som åberopas måste verifieras.

Kontakt

För mer information kontakta Sofia Strindholm, Utbildningsansvarig PGA, sofia@pgasweden.com, 0708-58 42 30

eller

PGAs kansli, pga@pgasweden.com, 040-631 41 00