huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

Tränarassistentutbildningen (TAU)

TAU

Nytt uppdaterat upplägg på TAU från och med hösten 2018.

Vi har utvecklat TAU från ett kursskede till två, med syfte att ge deltagarna mer praktisk erfarenhet i golfundervisning och golfutveckling i. Första skedet är mer teoretiskt inriktat och skede två är mer praktiskt inriktad.

Nästkommande TAU genomförs:

Information on nästkommande TAU kommer inom kort.

Skede 1: 16-19 mars, plats Bosön IFHS.

Skede 2: 13-16 april på PGA Sweden National .

Ansökningshandlingar laddar du ner via länken nedan:

Ifyllningsbar Ansökan till TAU 2020

Målgrupp: Blivande yrkesverksamma tränare, tränarassistenter. Utbildningen ger behörighet att söka den Högre tränarutbildning (HTU).

Syfte med utbildningen: Utbildningen är en Assistentutbildning och ger deltagaren en första grund att under ledning av en certifierad,fully qualified, Tränare assistera vid framförallt grupplektioner med inriktning på nybörjare, barn och ungdom. Utbildningen ges i PGAs regi och ger behörighet till att söka Högre Golftränarutbildningen (HTU), se steg 4. Utbildningen ger också rätt att söka tidsbegränsat medlemskap i PGA som Trainee.

Utbildningens innehåll

 • Golfen igår, idag, omvärlden och hur det relaterar till tränarrollen
 • Golfens organisation och plats i samhället
 • mål och styrdokument på GK
 • tränarrollen och ledarskap
 • grundläggande golfteori
 • hur du planerar och genomför grupp- och privatlektioner
 • barns fysiska, sociala och motoriska utveckling
 • ”Golfskoj-övningar”, (lekövningar för barn)
 • vikten av Mål och Styrdokument i en golfklubbs verksamhet
 • grundläggande motoriska övningar för barn och ungdomar
 • grunder i att möta och leda människor
 • introduktion av golfare
 • verktyg inom tränaryrket
 • spelarutveckling
 • övningsbanker
 • spelanalyser
 • karriärplanering och kompetensutveckling

Utbildningsplats: Skede 1: Bosön IFHS, Lidingö. Skede 2: PGA Sweden National

Utbildningstid: 4 + 4 dagar + arbete

Sista ansökningsdag: 1 mars 2020

Utbildningsledare:
Johan Hampf, PGA

Antal platser:
Minimum 10 deltagare och maximum 30 deltagare.

Meriter som beaktas om kursen blir övertecknad
Stor hänsyn tas till nedanstående:
– pedagogisk utbildning/erfarenhet – andra akademiska studier – instruktörserfarenhet – studier vid golfgymnasium/idrottspluton – ledaruppdrag inom golf eller andra idrotter – ledarutbildning, regler, tävling,ungdom – lämplighetsintyg från arbestgivare, golfklubb eller Club Professional

Viss hänsyn tas till:
– tävlingsmeriter – arbetslivserfarenheter – andra för utbildningen relevanta meriter

Se behörighetskrav

Ansökan: Ladda ner ansökningshandlingar via länken nedan. Fyll i uppgifter och spara om den i ditt namn. Skicka sedan in ansökan med tillhörande dokument

Ansökningshadlingar TAU 2020

Utbildningsavgift:  7995 kr (exkl moms).

Ansökningsblankett – skickas till:
PGA of Sweden
Malmövägen 647-36
230 40 Bara

Eller via mail till AS(at)pgasweden.com
Övriga frågor och upplysningar:
Johan Hampf, utbildningschef
JH@pgasweden.com eller  0708-584300