huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

Tränarassistentutbildningen (TAU)

TAU

Vi har utvecklat TAU från ett kursskede till två, med syfte att ge deltagarna mer praktisk erfarenhet i golfundervisning och golfutveckling. Första skedet är mer teoretiskt inriktat och skede två är mer praktiskt inriktad.

Nästkommande kurs, v49, kommer vi att slå samman båda skedena.

 

Nästkommande TAU genomförs vecka 49, 30 november till 4 december

 

 

Utbildningens innehåll

 • Golfen igår, idag, omvärlden och hur det relaterar till tränarrollen
 • Golfens organisation och plats i samhället
 • Mål och styrdokument på GK
 • Tränarrollen och ledarskap
 • Grundläggande golfteori
 • Hur du planerar och genomför grupp- och privatlektioner
 • Barns fysiska, sociala och motoriska utveckling
 • ”Golfskoj-övningar”, (lekövningar för barn)
 • Vikten av Mål och Styrdokument i en golfklubbs verksamhet
 • Grundläggande motoriska övningar för barn och ungdomar
 • Grunder i att möta och leda människor
 • Introduktion av golfare
 • Verktyg inom tränaryrket
 • Spelarutveckling
 • Övningsbanker
 • Spelanalyser
 • Karriärplanering och kompetensutveckling

Omfattning: 5 dagar + arbete

Utbildningsplats: Barsebäck Golf & Country Club

För antagning till denna utbildning (TAU) krävs följande förkunskaper av de sökande,

Formella krav:

 • Spelstandardkrav, uppfylls genom spelprov enligt nedan
 • Allmän/grundläggande behörighet för högskolestudier
 • Särskild behörighet: Idrott o Hälsa
  Lägst betyg E från minst åk 2 på gymnasiet i Idrott och Hälsa 1. Alternativt Lägst betyg 3 från minst åk 2 på gymnasium, alternativt betyg G i Idrott o Hälsa A kurs.Svenska
  Lägst betyg E i Svenska 2. Alternativt lägst betyg 3 från minst åk 2 på gymnasium, alternativt betyg G i Svenska B kurs.

Spelstandardkrav:
Men anledning av Coronapanemin och dess effekter på tävlingar, har vi infört tillfälliga antagningskrav för spelstandard.

För ansökan till TAU hösten 2020 gäller:

Spelare skall fullgöra ett spelprov, visa spelresultat, satt under utlysta tävlingar av en golfklubb för att vara ett godkänt spelprov.

Spelare skall prestera tre tävlingsvarv, resultatet/scoren får vara högst sju över par (+7) per rond.

Tävlingsvarven kan vara under samma tävling eller oberoende av varandra och ska spelas från gult alt. vitt tee för herrar, och rött alt. blått tee för damer.

I de fall den sökande har tour erfarenhet från ”third level tour” eller högre, görs individuella bedömningar.

Resultat max 4 år tillbaka i tiden räknas som ett giltigt spelprov.

Om kursen blir övertecknad tar vi även andra meriter i beaktning som framgår i ansökningshandlingarna.

Kursavgift:  7995 kr exkl moms, faktureras från PGAs kansli.

Resa, boende och mat tillkommer och bekostas av deltagaren.

Våra lärare är noga utvalda med erfarenheter från både högskola/universitet och golfbranschen.

Sista ansökningsdag är 30 oktober 2020

Antal platser: Minimum 10 deltagare och maximum 30 deltagare.


Meriter som beaktas om kursen blir övertecknad
Stor hänsyn tas till nedanstående:
– pedagogisk utbildning/erfarenhet – andra akademiska studier – instruktörserfarenhet – studier vid golfgymnasium/idrottspluton – ledaruppdrag inom golf eller andra idrotter – ledarutbildning, regler, tävling, ungdom – lämplighetsintyg från arbetsgivare, golfklubb eller Club Professional

Viss hänsyn tas till:
– tävlingsmeriter – arbetslivserfarenheter – andra för utbildningen relevanta meriter

Se behörighetskrav

Ansökan

Frågor

Sofia Strindholm, Utbildningsansvarig PGA
SS@pgasweden.com
0708-58 42 30