huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

Tränarassistentutbildningen (TAU)

TAU

Vi har utvecklat TAU från ett kursskede till två, med syfte att ge deltagarna mer praktisk erfarenhet i golfundervisning och golfutveckling. Första skedet är mer teoretiskt inriktat och skede två är mer praktiskt inriktad.

Nästkommande TAU genomförs under vintern/våren 2021.

Är du intresserad av att gå utbildningen, skicka gärna in en intresseanmälan via länken nedan så skickar vi dig information att söka nästa utbildning.

Intresseanmälan

 

 

Utbildningens innehåll

 • Golfen igår, idag, omvärlden och hur det relaterar till tränarrollen
 • Golfens organisation och plats i samhället
 • Mål och styrdokument på GK
 • Tränarrollen och ledarskap
 • Grundläggande golfteori
 • Hur du planerar och genomför grupp- och privatlektioner
 • Barns fysiska, sociala och motoriska utveckling
 • ”Golfskoj-övningar”, (lekövningar för barn)
 • Vikten av Mål och Styrdokument i en golfklubbs verksamhet
 • Grundläggande motoriska övningar för barn och ungdomar
 • Grunder i att möta och leda människor
 • Introduktion av golfare
 • Verktyg inom tränaryrket
 • Spelarutveckling
 • Övningsbanker
 • Spelanalyser
 • Karriärplanering och kompetensutveckling

Omfattning: 5 dagar + arbete

Utbildningsplats: TBA

För antagning till denna utbildning (TAU) krävs följande förkunskaper av de sökande,

Formella krav:

 • Spelstandardkrav, uppfylls genom spelprov enligt nedan
 • Allmän/grundläggande behörighet för högskolestudier
 • Särskild behörighet: Idrott o Hälsa
  Lägst betyg E från minst åk 2 på gymnasiet i Idrott och Hälsa 1. Alternativt Lägst betyg 3 från minst åk 2 på gymnasium, alternativt betyg G i Idrott o Hälsa A kurs.Svenska
  Lägst betyg E i Svenska 2. Alternativt lägst betyg 3 från minst åk 2 på gymnasium, alternativt betyg G i Svenska B kurs.

Spelstandardkrav:
Men anledning av Coronapanemin och dess effekter på tävlingar, har vi infört tillfälliga antagningskrav för spelstandard.

För ansökan till TAU hösten 2020 gällde:

Spelare skall fullgöra ett spelprov, visa spelresultat, satt under utlysta tävlingar av en golfklubb för att vara ett godkänt spelprov.

Spelare skall prestera tre tävlingsvarv, resultatet/scoren får vara högst sju över par (+7) per rond.

Tävlingsvarven kan vara under samma tävling eller oberoende av varandra och ska spelas från gult alt. vitt tee för herrar, och rött alt. blått tee för damer.

I de fall den sökande har tour erfarenhet från ”third level tour” eller högre, görs individuella bedömningar.

Resultat max 4 år tillbaka i tiden räknas som ett giltigt spelprov.

Om kursen blir övertecknad tar vi även andra meriter i beaktning som framgår i ansökningshandlingarna.

Kursavgift:   ca 7995 kr exkl moms, faktureras från PGAs kansli.

Resa, boende och mat tillkommer och bekostas av deltagaren.

Våra lärare är noga utvalda med erfarenheter från både högskola/universitet och golfbranschen.

Sista ansökningsdag; Inte fastställt

Antal platser: Minimum 10 deltagare och maximum 30 deltagare.


Meriter som beaktas om kursen blir övertecknad
Stor hänsyn tas till nedanstående:
– pedagogisk utbildning/erfarenhet – andra akademiska studier – instruktörserfarenhet – studier vid golfgymnasium/idrottspluton – ledaruppdrag inom golf eller andra idrotter – ledarutbildning, regler, tävling, ungdom – lämplighetsintyg från arbetsgivare, golfklubb eller Club Professional

Viss hänsyn tas till:
– tävlingsmeriter – arbetslivserfarenheter – andra för utbildningen relevanta meriter

Se behörighetskrav

Ansökan är stängd

Frågor

Sofia Strindholm, Utbildningsansvarig PGA
SS@pgasweden.com
0708-58 42 30