huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

Söderberg & Partners

I din medlemsavgift till PGA ingår en olycksfallsförsäkring (under förutsättning att du inte är skriven utanför Norden) och genom ditt medlemskap i PGA har du möjlighet att få rådgivning och teckna försäkringar som passar just dina behov, vare sig du är spelare eller tränare

Utöver detta har PGA tillsammans med Söderberg & Partners tagit fram speciellt utformade försäkringslösningar beroende på din medlemskategori. Försäkringsbehoven är i regel olika beroende på om du är Tour Pro eller Club Pro, om du är anställd eller driver bolag/firma, om du är ensamstående eller har familj.

Här kan du läsa mer: www.golfforsakringar.se  

Du hittar även mer information under rubriken Försäkringar (till vänster i menyn)

Informationsfilmer

Kontakt:
Personlig rådgivning, ansvar- och företagsförsäkring:
Lasse Engström
0705 – 97 98 99
lars.r.engstrom@soderbergpartners.se.

Personförsäkringar:
Gunnar Ageskär
0703 – 03 34 37
gunnar.ageskar@soderbergpartners.se