1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Avräkning av utländsk skatt på prispengar

PGAs Juridiska Kommitté genom Niklas Bång, Skeppsbron Skatt AB, har hjälpt en av våra medlemmar, aktiv spelare på ET, i ett skatteärende rörande avräkning av utländsk skatt på prispengar. När en spelare vinner prispengar i utlandet drar man med stöd av så kallat dubbelbeskattningsavtal skatt på pengarna. Det rör sig om skattesatser på allt mellan ca 20 % upp till omkring 35 %.  Anledningen till att spelaren med vår hjälp drivit ärendet är att Skatteverket i Sverige menat att det är spelaren personligen som beskattas i utlandet och när sedan prispengarna av Touren betalas ut till spelarens bolag så föreligger olika skattesubjekt. Därmed menar myndigheten att bolaget sedan skall betala skatt här hemma på hela beloppet spelaren vunnit. Med andra ord, prispengarna kommer att dubbelbeskattas.

Första instans för ett ärende av detta slag är Förvaltningsrätten. Dom förkunnades den 19 oktober 2010 i Förvaltningsrätten med bifall för vårt och medlemmens överklagande mot Skattemyndigheten och domen medger avräkning för utländsk skatt. Skatteverket överklagade domen som nu även har behandlats i Kammarrätten, andra instans. Dom förkunnades där den 10 oktober i 2011 med avslag för Skattemyndighetens överklagande. Alltså, PGA och vår medlem fick även i Kammarrätten bifall för överklagandet mot Skatteverket.

Domen är en stor framgång för vår medlem och för PGA. Utslaget har stor betydelse för våra medlemmar som spelar Tourtävlingar i länder där så kallad artist- eller idrottsskatt dras. När, och om, avräkning av utländsk skatt godkänns innebär det nämligen att en spelares bolag här hemma fullt ut får tillgodoräkna sig den skatt som tidigare dragits i utlandet.

Vi har gjort ett litet räkneexempel för att visa på skillnaden, vilken stor betydelse det har, när man medges avräkning för den skatt som påförs i källstaten. Vi använder 1 000 000 i prispengar som exempel och att den utländska skatten är 20 %, alltså 200 000.  Svensk bolagsskatt är 26,3 %.

Prispengar 1 000 000, utländsk skatt – 200 000. Svensk skatt 26, 3 % på 800’ 000 blir
-210 000’.  När avräkning för utländsk skatt nu medges behöver bolaget här hemma bara betala in 10 000 i skatt (210’ minus 200’) Kvar i bolaget = 790 000.

Skatteverkets synsätt var; Prispengar 1 000 000, avdrag utländsk skatt -200 000, underlag för svensk skatt 800 000 gånger 26,3% = 210 000.  Kvar i bolaget 590 000 (1 000′ minus 200’ minus 210’).

Så på detta exempel med 1 miljon i prispengar sparar spelaren 200 000 kronor. *

*Ovanstående är bara ett exempel. Det finns flera faktorer som måste vara uppfyllda för att man ska kunna få full avräkning, som exemplet inte tar hänsyn till. Bland annat är möjligheterna beroende av hur stora kostnader man har relaterat till de utländska tävlingsintäkterna. Kontakta oss eller någon rådgivare du har förtroende för om det blir aktuellt för ditt bolag att yrka på avräkning för utländsk skatt.