1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Moms på Instruktionsvideos över nätet

Dessvärre omfattas inte ett tillhandahållande av instruktionsvideos över nätet av den reducerade skattesatsen för idrottstjänster, utan ska beskattas enligt normalskattesatsen; 25 %.

För att den reducerade momssatsen för idrottstjänster ska vara tillämplig måste tjänsten tillhandahållas i samband med faktiskt idrottsutövande.
Skatteverket har mot bakgrund av detta i ett ställningstagande uttalat sin syn på när tränartjänster kan omfattas av denna reducerade momssats.

Enligt Skatteverkets uppfattning kan så endast ske när någon bereds möjlighet att utöva idrott i samband med tillhandahållandet av (tränar)tjänsten.  Skatteverket accepterar dock att en tränare i samband med detta, i mindre omfattning, även tillhandahåller andra tjänster, exempelvis teoriutbildning eller administrativa tjänster utan att skattesatsen påverkas.