1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

6 % moms på Golflektioner

Redan på mitten av 90-talet var PGA engagerade i frågan om vilken momssats som skall gälla för en Driving-Range, alltså på uthyrning av bollar, och momssatsen på golflektioner. Då var det 25 % moms både på rangebollar och på lektioner och anledningen var att man såg det svårt att avgöra vad som var sport/idrott (6 % moms) och vad som var rekreation/förströelse/nöje (25 % moms). Ett exempel som användes var, att utnyttja en simhall för simning får anses som sport eller idrott medan ett besök på ett äventyrsbad får anses vara rekreation.

Allt nog, från 1997 definierades golfträning på Driving Range som nära förknippad med själva golfutövandet och därför anses som idrott. Då blev det 6 % moms.

Men kvar var lektionerna. PGA fortsatte att jobba med frågan och lyckades genom att företräda en medlem (på samma sätt som med utländskskatt på prispengar) i ärendet och i detta fall ända upp i Regeringsrätten. Därmed fick vi ett klarläggande kring momssatsen också för golflektioner. Detta klarläggande kom 2005.

PGA har lyckats i dessa ärenden tack vare att vi kunnat knyta till oss juridisk expertis inom arbetsrätt, bolagsrätt och skatterätt. Det har inneburit att mycket tid har lagts ner men det har också inneburit kostnader. I varje fall 6-siffriga belopp. Men det är ju delvis därför man som Professionell golfare gått samman och bildat en förening. PGAs uppgift är att driva frågor i medlemmarnas intressen OCH frågor som utvecklar golfen.

6 % moms i stället för 25 % på lektioner innebär lägre lektionspris, troligtvis fler som tar lektioner och ökade intäkter till PGAs medlemmar och deras golfklubb.