huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

Non Amateur – NA

Observera att spelare med kategori NA är professionella i enlighet med golfens regler, amatörregler, men är ej medlemmar i PGA.

Non Amateur, NA – vad innebär det?

Ska jag bli NA (Proffs) eller inte?

Informationen på den här sidan riktar sig till Dig som överväger att ta steget över från amatör till professionell. Steget kan tyckas vara enkelt, du väljer själv, allt du behöver göra är att registrera dig som NA (eller ansöka om medlemskap i PGA) och sedan är steget taget. Stora prispengar på de stora tourerna lockar, men nålsögat är jättelitet, väldigt få lyckas med vad de drömmer om.

Som proffs är du i juridisk mening en yrkesutövare. När du spelar, tränar, tävlar eller reser i samband med golfutövandet gäller andra lagar och bestämmelser.

  • Troligen försöker Du registrera firma, enskild firma eller bolag. Men Skatteverket är väldigt restriktiva med att ge F-skattsedel och momsregistrering. För att erhålla nödvändig registrering kräver Skatteverket att omsättningen är väl över 200 000 kronor per år samt att firman visar vinst. Uppfyller man inte detta klassas verksamheten som hobbyverksamhet. Men du är fortfarande proffs!
  • Utan firma/bolag betalas eventuella prispengar ut som lön. Prispengen minus sociala avgifter och skatt. Du får då endast ut knappt 40 % av vinsten.
  • Blir du proffs och bildar bolag/firma, ger din hemförsäkring inte samma skydd som då du var amatör. Som NA eller PGA medlem med bolag betraktas du som yrkesman. Du måste komplettera med en försäkring som ger reseskydd, olycksskydd, rättsskydd och ansvarsskydd.
  • Proffs betalar högre anmälningsavgifter i tävlingar med prispengar.
  • För att få starta i tävlingar med prispengar, i tävlingar som ingår i toursystemen, krävs som regel en ranking.
  • Spelar du mer än en tävling på den svenska proffstouren måste du betala touravgift varje år.
  • Medlemskap i PGA kräver en ranking på en tour på lägst tredje nivå. Tappad ranking innebär förlorad rätt till medlemskap.
  • Dopingregler ställer andra krav på dig. Om du medicinerar kan det vara nödvändigt med dispens för att kunna ta vissa mediciner.

Sammanfattningsvis, det är mycket dyrare att spela som proffs jämfört med som amatör.

Konkurrensen är stenhård. Endast spelare som tillhör ca topp 25 på Nordic League får det att gå ihop. Väldigt få kan dessutom ta ut lön ur sitt bolag. Det påverkar din privatekonomi och på sikt din framtida pension. Ytterligare försäkringar som många glömmer bort.

Så även om steget lockar, är enkelt att ta, så TÄNK DIG FÖR. Du ska vara en väldigt duktig spelare med förmåga att snabbt etablera Dig topp i Norden.

NA – Definition

Svenska Golfförbundet (SGF) har ett övergripande ansvarar att föra register över vilka spelare som är amatörer (AM) respektive professionella (PGA, NA) samt att administrera övergången från professionell till amatör för de spelare som väljer att reamatörisera sig (REAM).

Professional Golfers Association of Sweden (PGA) har ett från SGF delegerat ansvarar att föra register över vilka spelare som är professionella och vilka av dessa som är medlemmar i PGA och vilka som är professionella spelare utan att vara medlemmar i PGA (NA) samt att administrera övergången från amatör till professionell spelare.

En amatör som vill bli NA och som vill delta i tävlingar med prispengar måste göra följande:

  1. Kontakta PGA och be dem göra övergången till NA (görs i GIT).
  2. Betala avgiften för att få delta i tävlingar med prispengar (görs på länk nedan).

OBSERVERA att en amatör som enbart betalar avgiften för att få delta i tävlingar med prispengar inte per automatik blir NA.

Fram till och med 2015 var de NA, som ville ha möjlighet att ta emot prispengar, skyldiga att betala en årlig avgift på 1 000 kronor inklusive moms mot faktura som ställdes ut av PGA. De NA som betalade avgiften fick spelarkategori NA-lic och de som inte betalade NA-olic.
NA-olic (som inte betalade fakturan) fick delta i tävlingar med prispengar men inte ta emot prispengar. Ansvaret för att prispengar betalades ut korrekt låg på arrangörsklubben.

Spelarkategorierna NA-lic och NA-olic är från och med 2016 borttagna och alla professionella spelare som inte är medlemmar i PGA har spelarkategori NA.

Från och med 2016 måste NA betala avgiften på 1 000 kronor inklusive moms för att få delta i tävlingar med prispengar. Avgiften betalas genom att logga in i Min Golf och anmäla sig till en tävling med prispengar (ej Nordea Tour). Spelaren kommer då att informeras om kravet på betald avgift och dirigeras vidare till en sida där betalning kan ske online med kort. Avgiften betalas till Svenska Golftourerna (SGT).

NA som enbart spelar tävlingar på Nordea Tour och/eller proffstävlingar utanför Sverige måste betala avgiften innan spelaren startar i sin första tävling innevarande år.

Förändringen är sammankopplad med det faktum att alla tävlingar med prispengar från och med 2016 måste ha tillstånd av SGF för att få arrangeras.

Prispengar kan enbart betalas ut av SGF. På detta sätt kan SGF kontrollera att utbetalningar görs på ett korrekt och lagligt sätt och enbart till spelare som har rätt att ta emot prispengar.

För frågor om avgiften för NA och om tävlingar med prispengar kontakta Magnus Grankvist
För frågor om övergång från proffs till amatör, kontakta Marika Pellijeff
För frågor om övergång från amatör till proffs, kontakta PGA:s kansli

Länk till betalning av avgift för NA för att få delta i tävlingar med prispengar