huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

Medlem Tränare

När du tar detta steg och väljer att bli proffs som tränare, Club Professional, väljer du ett yrke som kan ge dig en lång, spännande och stimulerande karriär som specialist i golf. Yrket kräver ett stort engagemang, en grundlig utbildning samt ett livslångt lärande. I Sverige förstod vi tidigt vikten av att ha välutbildade tränare med spetskompetens om spelet golf men också breddkompetenser för att på bästa sätt kunna verka som yrkesmän eller yrkeskvinnor.
Som medlem i PGA of Sweden erbjuds du ett av PGA världens vassaste fortbildningsprogram. Med rätt påbyggnad blir du specialisten och kulturbäraren som golfarna och golfen behöver.

Bara genom att genomgå PGAs utbildningsprogram kan du kvalificera dig för medlemskap som tränare. Inom PGA finns fyra olika medlemskategorier för tränare. Två kategorier för dem som är under utbildning och två kategorier för dem som har fullgjord utbildning. Se nedan

 

Traniee
Medlemskap som Trainee är ett temporärt medlemskap som en person kan erhålla då han eller hon genomgått och godkänts vid TAU, TränarAssistensUtbildningen, samt innehar högst det handicap som fastställts som övre gräns av PGAs styrelse. Trainee skall för att få kvarstå som medlemsaspirant i föreningen efter godkänd TAU söka och bli antagen till någon av de nästkommande tre årens TU, Tränarutbildning.

Ansök om Trainee medlemskap

Qualified Trainee
Efter antagning till och påbörjad TU flyttas medlemsaspiranten automatiskt upp till kategorin Qualified Trainee (Q-Tr). För att få kvarstå som medlem med kategori Qualified Trainee skall medlemmen slutföra TU senast ett år efter utbildningens slutdatum. Efter avslutad och godkänd TU flyttas medlemmen automatiskt upp till kategorin Club Professional.

Ansök om Q-Tr medlemskap

Club Professional
En Club Professional är en tränare medlem i PGA som genomgått och godkänts vid TU (eller tidigare år i Sverige motsvarande utbildning med annat namn), samt har sin huvudsakliga sysselsättning inom golfnäringen.
Svenska medborgare som genomgått motsvarande utbildning som TU i annat land, godkänd enligt Confederation of Professional Golf´s (CPG) normer, kan erhålla medlemskap som Club Professional. Utländska medborgare som genomgått motsvarande TU i annat land, godkänd enligt CPG´s normer, kan erhålla medlemskap som Club Professional endast om de är skrivna och verksamma i Sverige.
En Club Professional har rätt till aktivt medlemskap under två år utan att utöva medlemskvalificerande verksamhet inom golfnäringen.

Ansök om fullvärdigt medlemskap

PGA Golf Manager

En PGA Golf Manager är en svensk medborgare som har dokumenterad gedigen teoretisk och praktisk golfkompetens, som genomgått och godkänts vid Golfens Klubbchefsutbildning, Golf Manager eller utbildning som av PGA of Sweden bedöms likvärdig, eller kan påvisa motsvarande kompetenser samt besitter lång yrkeserfarenhet kan erhålla medlemskap som PGA Golf Manager.

Utländsk medborgare som har dokumenterad gedigen teoretisk och praktisk golfkompetens, som genomgått och godkänts Golfens Klubbchefsutbildning, Golf Manager, eller utbildning som av PGA of Sweden bedöms likvärdig, eller kan påvisa motsvarande kompetenser samt besitter lång yrkeserfarenhet kan erhålla medlemskap som PGA Golf Manager om de är skrivna eller verksamma i Sverige.

PGA Golf Manager har rätt till aktivt medlemskap under två år utan att utöva medlemskvalificerande verksamhet inom golfnäringen.