1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

2010 – Anders Johansson

Distriktskommittén PGA syd vill härmed utnämna Anders Johansson, Carlskrona golfklubb, till PGA syd Club Pro of the Year 2010. Vi nominerar också Anders Johansson till PGA of Sweden´s Club Pro of the Year-Award 2010. Motiveringen lyder som följer:

Med en kombination av stor och mångsidig yrkeserfarenhet, en naturlig fallenhet för struktur och organisation, och inte minst en fingertoppskänsla för gruppdynamik och personkännedom, har Anders Johansson under fyra år som kurschef satt sin prägel på vår svenska PGA-tränarutbildning.

Hans förmåga att behandla alla kurselever på samma sätt, men ändå individuellt olika, ger positiva golftränaraspiranter vilket skapar förutsättningar för en uppskattad och väl fungerande utbildning.

Samtidigt som Anders hjälper till att leda, utveckla och förbättra den för vårt PGA och golfen i Sverige så viktiga grundtränarutbildningen, är han fortfarande en engagerad, drivande och framåtsträvande Head Professional på Carlskrona golfklubb.

Det är en stor trygghet för PGA of Sweden och svensk golfsport att vi har Anders ansvarstagande hand på utbildningen, och vi är övertygade om att hans stolta sätt att axla golfprons mantel hjälper till att stärka PGAs varumärke i en tid då vikten av goda förebilder i yrket blir allt större.

Distriktskommittén PGA syd, december 2010

Petter Bengtsson, Patrik Brorsson, Peter Ohlsson, Håkan Svensson, David Leet