1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Honorary Chairman

Med Honorary Chairman eller Hedersordförande i PGA förstås person som gjort extraordinära insatser för PGA. På förslag från styrelsen utser årsmötet Honorary Chairman.

Hedersordförande

Nr 1.  John Cockin, 1997

John Cockin har varit föreningens ordförande i sammanlagt 19 år. När John vid årsmötet på Hook 1997 avgick var det slutet på en andra sammanhängande period om 14 år som ordförande. Han var tidigare ordförande under åren 1994-1979.

Nr 2.  Karl-Axel Lunell, 2007

Karl-Axel Lunell har varit vice ordförande i PGA i 24 år. Med sin juridiska bakgrund och kunskap och sitt förflutna i svenskt näringsliv har han varit till ovärderlig nytta för PGA. Karl-Axel har betytt oerhört mycket för PGAs utveckling såväl i Sverige som i utlandet. Karl-Axel har som mångårig ordförande i SGT AB också haft mycket stor del i vår Professionella Golftours utveckling.

Nr 3.  Mats Enquist 2022

Mats Enquist har verkat i PGAs styrelse sedan 2008 och varit föreningens vice ordförande sedan 2010. Dessförinnan var Mats generalsekreterare för SGF mellan åren 2002-2008. Mats har genom sitt engagemang, gedigna kunnande och stora passion för golfsporten samt PGA, under många år verkat för att utveckla inte bara PGA utan även golfen i stort i Sverige. Mats har representerat PGA i SGTs styrelse under hela sin tid inom PGA. Han har under de senaste åren även engagerat sig för PGAs räkning i vår nationalarena, PGA Sweden National, styrelse och ägargrupp. Mats har genom sitt engagemang och insatser redan fått PGAs förtjänsttecken i guld. Mats är en förebild och har genom sitt förtjänstfulla engagemang starkt bidragit till att PGA har utvecklats till den organisation vi är idag.