huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

Honorary Chairman

Med Honorary Chairman eller Hedersordförande i PGA förstås person som gjort extraordinära insatser för PGA. På förslag från styrelsen utser årsmötet Honorary Chairman.

Hedersordförande

Nr 1.  John Cockin, 1997

John Cockin har varit föreningens ordförande i sammanlagt 18 år. När John vid årsmötet på Hook 1997 avgick var det slutet på en andra sammanhängande period om 14 år som ordförande.

Nr 2.  Karl-Axel Lunell, 2007

Karl-Axel Lunell har varit vice ordförande i PGA i 24 år. Med sin juridiska bakgrund och kunskap och sitt förflutna i svenskt näringsliv har han varit till ovärderlig nytta för PGA. Karl-Axel har betytt oerhört mycket för PGAs utveckling såväl i Sverige som i utlandet. Karl-Axel har som mångårig ordförande i SGT AB också haft mycket stor del i vår Professionella Golftours utveckling.

Nr 3.  Mats Enquist 2022

Mats Enquist har verkat i PGAs styrelse sedan 2008 och varit föreningens vice ordförande sedan 2010. Dessförinnan var Mats generalsekreterare för SGF mellan åren 2002-2008. Mats har genom sitt engagemang, gedigna kunnande och stora passion för golfsporten samt PGA, under många år verkat för att utveckla inte bara PGA utan även golfen i stort i Sverige. Mats har representerat PGA i SGTs styrelse under hela sin tid inom PGA. Han har under de senaste åren även engagerat sig för PGAs räkning i vår nationalarena, PGA Sweden National, styrelse och ägargrupp. Mats har genom sitt engagemang och insatser redan fått PGAs förtjänsttecken i guld. Mats är en förebild och har genom sitt förtjänstfulla engagemang starkt bidragit till att PGA har utvecklats till den organisation vi är idag.