huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

David Leet Club Pro of the Year 2014

PGA har från och med år 2004 beslutat att utse PGA Future Fund Club Pro of the Year. Till utmärkelsen kopplas ett stipendium på 25 000 kr.

Nomineringsbar är fullvärdig medlem i PGA of Sweden. Med fullvärdig medlem menas medlem som fullföljt Tränarutbildningen med godkänt resultat och därefter upptagits i föreningen som Club Professional, CPM.

PGA Club Professionals av idag har stora skillnader i sina arbetsbeskrivningar och jobbar dagligen på många olika sätt med uppdrag vitt skilda från varandra. Från ren golfundervisning och junior/elit-verksamhet via utrustningsexpertis till rent administrativa och organisatoriska uppgifter inom ledningen för till exempel en klubb eller anläggning.

Insatser som bedöms är dels Tränar- och Coachinsatser och dels rent administrativa och organisatoriska insatser som på ett markant sätt gagnat såväl andra golfspelares utveckling som svensk golfs utveckling samt PGAs verksamhet.

Distriktskommittéerna liksom individuella medlemmar i PGA har rätt att nominera en kollega till utmärkelsen. Nomineringen ska motiveras.

————————————————————————————————

Stipendiater
Klicka på namnet för att läsa motiveringen