huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

Juridiska kommittén

Rent allmänt skall PGA genom JK verka för ökad kompetens bland medlemmarna inom ämnesområden som påverkar deras yrkesutövning och även verka för bättre villkor vad avser medlemmarnas löne-, anställnings- och avtalsfrågor. I samarbete med de andra yrkesorganisationerna GAF och SGA arbetar PGA för förbättrad arbetsmiljö vid golfanläggningar. JK verkar också för fortsatt utveckling av kollektivavtalet.

Kommittén ger främst genom Andri Reumert PGAs medlemmar juridisk vägledning och service då det gäller anställnings- och entreprenadavtal. JK medverkar och driver i vissa fall även juridiska och skatterättsliga frågor som är av stort intresse för medlemskollektivet eller organisationen.

Genom diskussioner och förhandlingar med SLA och Unionen arbetar kommittén med att tillhandahålla uppdaterade anställnings- och kontraktsmallar.

Följande personer ingår i PGAs Juridiska kommitté.

Niklas Bång

Ledamot

Niklas jobbar som skattejurist på Skeppsbron Skatt AB, landets största oberoende skattekonsultföretag. Han har en bred erfarenhet av företagsbeskattning med särskild inriktning på internationella förhållanden. Niklas har tidigare erfarenhet från Ernst & Young och Skatteverket.

Andri Reumert

Ledamot

Har spelat golf sedan 1973, utbildad sociolog och statsvetare vid Växjö- och Stockholms- universitet. Blev Pro 1987. Var Headpro på Kristinehamns GK i 11 år. Kombinerade jobbet de två sista åren med deltidsstudier i juridik vid Karlstads Universitet. Ordförande PGA Distrikt Mitt 1999-2000, Ledamot i PGAs anställningskommitté sedan 2000. Klubbchef på Torekovs GK februari 2001 till oktober 2003. Klubbchef på St Arild GK och därefter klubbchef på Kungsbacka GK.

Johan Hampf

Adjungerad

Blev Pro 1985 och gick Tränarutbildningen 90/91 på Bosön Har jobbat 21 år som Tränare Särö GC och World of Golf 3 år.
Johan har varit utbildningsansvarig och ordförande i PGA Distrikt Väst. Mellan 2007-2018 var Johan Utbildningschef på PGA. Tilltädde som VD 2019. Är ledamot i PGAs of Europe Golf Development Advicary Board sedan 2008.