1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Juridiska kommittén

Rent allmänt skall PGA genom JK verka för ökad kompetens bland medlemmarna inom ämnesområden som påverkar deras yrkesutövning och även verka för bättre villkor vad avser medlemmarnas löne-, anställnings- och avtalsfrågor. I samarbete med de andra yrkesorganisationerna GAF och SGA arbetar PGA för förbättrad arbetsmiljö vid golfanläggningar. JK verkar också för fortsatt utveckling av kollektivavtalet.

Kommittén ger främst genom Andri Reumert PGAs medlemmar juridisk vägledning och service då det gäller anställnings- och entreprenadavtal. JK medverkar och driver i vissa fall även juridiska och skatterättsliga frågor som är av stort intresse för medlemskollektivet eller organisationen.

Genom diskussioner och förhandlingar med SLA och Unionen arbetar kommittén med att tillhandahålla uppdaterade anställnings- och kontraktsmallar.

Följande personer ingår i PGAs Juridiska kommitté.

Niklas Bogefors

Ledamot

Niklas Bång

Ledamot

Andri Reumert

Ledamot

Johan Hampf

Adjungerad