1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Vad gör vi?

Golf är en unik sport som omfattar proffs, amatörer elit och amatörer bredd. Golf är lite av korpidrott samtidigt som golf är en topp idrott. Vår idrott är idag mycket populär, har en stark ställning och är brett förankrad i det svenska samhället. Denna position har inte uppnåtts av sig själv utan bakom detta ligger ett långsiktigt och politiskt klokt arbete av många företrädare för golfen från såväl PGA som Svenska Golfförbundet, SGF. I synnerhet har SGF, såsom varande ett specialförbund inom Riksidrottsförbundet, RF, arbetat mycket tydligt för en popularisering och en allmän acceptans av golf som idrott med mycket stor tillgänglighet. Genom PGAs och SGFs mångåriga samarbete har PGAs medlemmar och PGA starkt bidragit till detta.

Vi ger de professionella golfarna en röst

Utbildning, Juridisk Service samt Tävlingsverksamhet är och har från början varit PGAs tre viktigaste verksamhetsområden.
Utbildning och juridisk service är de två viktigaste serviceområdena för en Club Pro, medan tävling och juridisk service är de viktigaste för en Tour Pro.
Inom dessa tre områden ger PGA genom sin utbildningsstruktur, sin juridiska kompetens och nätverk och sin delaktighet i Swedish Golf Tour det mesta av sin service till medlemmarna.

Utbildning

Vår utbildningsstege och vårt samarbete med SGF inom utbildning ger ett stort och bra utbud av utbildningstillfällen på fyra olika nivåer och inom fem olika karriärspår.

Golfspelet & Träning
Coaching & Ledarskap
Affärsmannaskap & Management
Organisation & Föreningskunskap
Event

Som organisation är det PGAs uppgift att kunna marknaden så att vi har insikt och kunskap om hur Prons roll på klubben i framtiden kan komma att se ut, vilken inriktning förbund och klubbar väljer, vilken väg Golfsverige väljer likväl vilken väg man väljer internationellt. Utifrån denna kunskap om marknaden planeras utbildningsutbudet så att PGAs medlemmar alltid, såväl nationellt som internationellt, ges de bästa förutsättningarna för sin yrkesroll.

Juridisk Service

Den juridiska service PGA genom sin ledning och Juridiska Kommitté ger sina medlemmar täcker hela spektret inom juridiken. PGA erbjuder fri tillgång till kontraktsmallar, avtalsgranskning, information och vägledning hur anställnings- eller entreprenadavtal bör skrivas, information i moms och skattefrågor samt service när det gäller försäkringar.
En mycket viktig uppgift för kommittén är att förebygga så att en förhandlings-situation av juridisk allvarlig karaktär ej uppstår. PGAs strategi är att skapa bästa möjliga arbetsmiljö och anställningsförhållande för sina medlemmar.

Tävlingar

PGA startade 1984 en professionellt golftour, Swedish Golf Tour. Till grund låg PGAs fyra Order of Merit tävlingar varav en var PGA Mästerskapen. 1988 bildade sedan PGA och SGF Svenska Golftourerna AB, som är 50/50 ägt, med uppgift att sköta och utveckla touren. Samma år startades också en tour för damer i Sverige.
En herrtour från 1984 och en damtour från 1988 är unikt för Europa och en starkt bidragande orsak, tillsammans med vår tränarutbildning, till att Sverige är så framgångsrikt inom såväl amatörgolf som professionell golf.
PGA arrangerar även andra tävlingar för sina medlemmar och för juniorer. Årligen genomför för två olika mästerskap för Club Pros, två för juniorer samt ett stort antal tävlingar inom och genom våra 6 Distrikt.

Kommunikation

PGAs interna kommunikation riktad mot medlemmarna är omfattande. Det rör sig om allt från, tävlingsinformation, information om utbildningar, juridiska frågor till medlemsförmåner av olika slag.
Extern kommunikation riktar sig i mångt och mycket mot golfspelarna. Genom PGAs tjänster PGA Play och Hitta Din Pro når vi golfarna i syfte att stimulera dem till träning och fortsatt utveckling.
PGA Play innehåller korta ”Pro Pointers” som instruerar och stimulerar golfare. Men det är också en kanal för våra Club Pros att marknadsföra sig själva.
Hitta Din Pro är en relativt ny kanal för PGA. På denna söksida finns bara utbildade tränare registrerade, alla medlemmar i PGA. De Pro som har ett digitalt bokningsprogram har på sin rad en symbol boka online. Hos dem kan Du boka direkt via nätet.

Marknad

I samarbete med näringslivet ökar vi de ekonomiska förutsättningarna för våra medlemmar, utvecklar och marknadsför PGA. PGA har en rad viktiga samarbetspartners som samarbetar med oss och stöttar oss i vår verksamhet. För genom golf kan affärsumgänget stärkas då golf är ett enastående trevligt och otvunget sätt att öppna nya dörrar.
PGA har fyra nivåer av partners. Huvudpartners, Officiella Parters, Brandade produkter samt Winter homes.

Sammanfattningsvis

Pro-yrket idag och imorgon har mycket hög status, är ett stimulerande jobb oftast i en mycket trevlig miljö och ger dessutom goda inkomstmöjligheter. PGA och PGA medlemmarna har många att skicka en tacksamhetens tanke till för att det förhåller sig så. Alla personer, ideell eller anställd, som under någon tid engagerat sig i PGA har samtliga bidragit till att föra upp PGA till nuvarande position. PGA of Sweden är idag ett av världens fem till sex starkaste och bästa PGAs och mycket inflytelserikt.
Spelare och tränare från PGA of Sweden har hög status, är välrespekterade och eftertraktade.