huvudpartners
huvudpartners
huvudpartners

PGAs Styrelse

PGAs styrelse består av Ordförande och 6 ledamöter. Ordförande väljs på ett år och ledamöter på 2 år. En av ledamöterna, Distriktsrepresentanten, väljs likt ordförande på ett år. Till styrelsen är ordföranden i VD adjungerad.

Marcus Lindell

Ordförande

Ordförande sedan 2018.
Genomgick TU 06-09. Mentor på TU 09-12 och 12-14.
Varit verksam i Västs Distriktskommitté sedan 2013 och ordförande i Väst 2015-2017.
Distriktsrepresentant i PGAs Styrelse 2016-2017.

Mats Enqvist

Vice Ordförande

Ledamot sedan 2008 och vice ordförande sedan 2010, ingår i VU.
Tidigare generalsekreterare för SGF åren 2002-2008.
Mats är VD i SEF, Svensk Elitfotboll, sedan 2012.
Amatör och medlem i Upsala GK.

Karolina Bohlin

Ledamot

Ledamot sedan 2020.
VD/Klubbchef på Forsgårdens GK.
Tidigare har Karolina arbetat som golftränare samt varit professionell spelare.

Christer Dagman

Ledamot

Ledamot sedan 2013.
Christer har under mer än 25 år arbetat med strategi-, ekonomi och verksamhetsstyrning. Sedan 1979 är Christer universitetslärare i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Idag även uppskattat lärare vid IHM Business School.

Christer har varit ordförande i St Jörgen Park GK under 15 år.

Peter Hansson

Ledamot

Ledamot sedan 2010.
Head Pro S:t Arild GK 1989-2015.
Styrelseledamot Pro Quality AB 1995-2016
Föreläsare på HTU sedan 1996

Petter Bengtsson

Ledamot

Ledamot sedan 2011.
Pro/Tränare på Flommens GK

Håkan Svensson

Ledamot, Distriktsrepresentant

Håkan är ledamot sedan 2018.
Pro/Tränare på Båstad GK

Göran Eriksson

Adjungerad

Göran Eriksson har tidigare varit styrelsemedlem sedan 2007.
Från 2001 ledamot av Juridiska Kommittén och ordförande i densamma sedan 2005. Göran är advokat och sedan länge medlem i Rya GK.

Johan Hampf

Adjungerad

Johan genomgick HGTU 90-91. Verksam på Särö GC från 1986 till 2006 därefter anställd på PGA of Sweden som Utbildningschef och som VD sedan 1 april 2019. Medlem på Särö GC.