1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

2012 – Christian ”Kricken” Härdin

Distriktskommittén PGA syd vill härmed utnämna Christian ”Kricken” Härdin, Barsebäck Golf Academy/Barsebäck GCC, till Club Pro of the Year 2012 i PGA syd. Samtidigt som han premieras av distriktet är han också vår nominering till PGA Swedens ”Club Pro of the Year Award” för 2012. Vår motivering lyder som följer:

Kricken har under en lång tid varit ett högt respekterat namn inom golf Sverige, han har gedigna erfarenheter från golfspelet och golfinstruktionens alla ämnen och olika moment. Genom Krickens stora engagemang inom bl.a. PGA, landslag, olika nationella grupperingar, och inte minst på hemmaklubben Barsebäck GCC, har han starkt bidragit till dessa verksamheters olika framgångar.

Krickens förmåga att motivera och arbeta med olika människor visas inte minst genom hans samarbete med olika tourspelare som t.ex. Jacqueline Hedwall och Björn Åkesson var av den sist nämnda knep ett Europatourkort inför 2013. Kricken visar även att en PGA pro med en gedigen golfkunskap i botten och ett stort engagemang kan få både spelare, golfklubbar m.m. är lyfta till nya höjder genom hårt och målinriktat arbete.

Kricken är en högt respekterad person bland kollegor såväl för sitt sätt att vara som människa som för sin oomtvistade kunskap. Kricken är en mycket god representant för vårt PGA i alla tänkbara sammanhang.

PGAdistrikt syds styrelse vill med denna motivering utnämna Kricken Härdin till distriktets Club Pro of the Year för 2012, och även nominera honom till PGA Swedens Club Pro of the Year Award 2012.

För PGA distrikt syd
David Leet, Patrik Brorsson, Peter Ohlsson och Håkan Svensson