1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Vägar in i golfen

Den 15 april 2020 kommer en ny Grönt Kort-introduktion och med den även gemensamma regelverk för hela Sverige.

Vi befinner oss i ett läge i samhället där den digitala närvaron ökat och nu tar golfen en större plats på nätet för den som är nyfiken på vår idrott. Golfklubben erbjuder en anläggning där det går att utöva idrott i enlighet med riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten.

När lanseras den nya plattformen?

Målet är att lansera den nya plattformen och därmed gå över till den nya Grönt Kort-introduktionen den 15 april. I och med detta träder som sagt även det nya regelverket i kraft.

Nedan finner du en kort film som förklarar det nya upplägget.

 


Den nya introduktionen innebär att

Nybörjaren gör ett teoriprov i Min Golf. I motsats till dagens upplägg där teoriproven ser olika ut beroende på vilken klubb personen i fråga går till, innebär denna lösning samma kunskapskrav för alla.

Ett spelprov ska göras, där spelaren tillsammans med en markör går över 9 hål på HCP 54, och registrerar detta i Min Golf. Resultatet följs sedan upp av golfklubben i GIT.

Det kommer att finnas en digital introduktion i Min Golf för den som vill börja spela golf. Introduktionen kommer att fylla samma funktion som den bok och webb som idag finns för Grönt Kort. Skillnaden i det nya upplägget är att vi tydligare kan visa upp golfklubben i den nya digitala delen av introduktionen.


Grönt kort är första målet

Inom golfen har vi ett starkt varumärke i Grönt kort. Det är ett första mål för introduktionen i vår idrott. Avbockad teori, uppvisad spelförmåga och att grönt kort har aktiverats av golfklubben i GIT Online (ej lika med medlemskap) är vad vi vill eftersträva för den nye golfaren.

Det ska bli enklare att förstå vad som krävs, roligare att ta sig dit och en möjlighet till en mer motiverande introduktionsresa in i golfen där nybörjaren i det nya Grönt kort-materialet ser vad som är klarat och hur mycket som är kvar av teorin.


Golfklubben och PGA-tränaren är målet

I breda drag handlar uppgiften om att fortsätta locka nya personer till vår idrott, och den nya lösningen för Grönt kort innebär förbättrade möjligheter för nyfikna människor att komma in i golfens värld.

Oavsett väg in är golfklubben och PGA-tränaren däremot alltid slutmålet. Det är där bollträffen, spelet och det personliga mötet sker. Och det är genom klubbens och PGA-tränarens bemötande som spelaren får en fortsatt bra introduktion till vår idrott.

Här finns regelverket i sin helhet 


Vanliga frågor

Leverans av den nya plattformen och det nya materialet kommer under våren 2020.

Fram tills dess att den nya plattformen (nya Grönt kort) är på plats gäller det nuvarande regelverket. Med andra ord ändras inte regelverket i samband med årsskiftet, utan först när den nya plattformen är levererad.

Under 2020 kommer boken att finnas kvar i en uppdaterad version. Den går att köpa på samma sätt som idag via SISU och Idrottsbokhandeln.

 

En spelare som har ett Golf-ID kan vara markör för spelprovet. Det blir ingen skillnad på kunskapskraven för den som är markör på spelprovet jämfört med den som är markör i golfen i övrigt.

För en markör på ett spelprov har förbundsmötet beslutat att i nya regelverket sätta samma krav som för en markör i golfen i övrigt. Det följer R&A:s definition av markör som också finns i regelboken under definitioner på M.

Det finns inte heller något krav på grönt kort kopplat till att vara markör i golfens regler, varken när denne signerar ett spelprov (från 2020) eller sänker någon från hcp 1,5 till 1,0. Det finns inte heller några krav på ett visst hcp (eller lägre, tidigare kallat t ex officiellt hcp) för en markör i golfen. Däremot ska personen kunna intyga scoren och där underlättar viss golfkunskap.

 

Ja, sista steget efter avklarad teori och spelprov är att en golfklubb aktiverar det gröna kortet. Grönt kort ger då individen HCP 54, men det krävs fortfarande ett medlemskap för att Golf-ID:t ska ge tillgång till tidbokning och tävling i Min Golf.

Vad som dock är viktigt är att det nya regelverket säger att Grönt kort och medlemskap inte ska sitta ihop, med andra ord precis som det är 2019.

Ett aktiverat Grönt kort innebär bara att individen har klarat kunskapskraven, inte att denne kan boka starttider via Min Golf. För att kunna göra det krävs ett medlemskap i en golfklubb.

Ja och det är fortsatt en av de vanligaste vägarna in i golfen. Fördelen är att klubben nu har ett utökat stöd för sin introduktionsverksamhet och kan följa upp i GIT Online.

 

Det nya regelverket som Golfsverige antagit ställer inga krav på hur en utbildning ska se ut eller vem som håller i den. Däremot måste teorin och spelprovet bockas av och registreras i Min Golf.

Det är fortsatt viktigt att få en bra start på sin resa in i golfen och det är framför allt klubben och PGA-tränaren som kan leverera en sådan start. Andra viktiga aspekter är fadderverksamhet och tillgång till banan för att få prova spelet.

För barnen är Golfäventyret fortsatt ett bra verktyg för en introduktion med rätt förutsättningar där lärandet bland annat sker på 30, 50 och 100-banan.