1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Anna Iwarsson inledde årets Summit

Det inledande passet på årets Summit genomfördes tillsammans med Golfträffen. Anna Iwarsson gav en engagerande föreläsning om mod att leda som Professionell i en ideell värld.

Lyssna på Annas egna ord där hon summerar sina viktigaste budskap.