1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Ansök till Högre Tränarutbildningen (HTU)

Information för Dig som avser att söka Högre Tränarutbildningen 2019-2022, med start hösten 2019. Observera att sista ansökningsdag är 31 juli 2019.

Behöriga att söka är de som godkänt genomgått TAU eller motsvarande grundutbildning från hösten 2016 eller senare.

Utbildningsmål:

Är att Golftränaren som genomgått Högre Tränarutbildningen skall på uppdrag av golfklubb/anläggning vara kvalificerad att ta ett helhetsgrepp om det idrottsliga ansvaret. I detta ingår att kunna planera, genomföra och utvärdera den totala tävlings- och träningsverksamheten, i synnerhet för ungdom, nybörjare och elit. Golftränaren skall vara utbildad för att leda den interna utbildningen av samtliga medlemmar, ledare och personal inom idrottssektorn.

Kunskapsområde:

Golftränaren ska under utbildning ges ett helhetsperspektiv på golfsporten utifrån fem kunskapsområden; Golfspelet & Spelarutveckling, Coaching & Ledarskap, Affärsmannaskap &  Management, Organisation, Föreningskunskap & Golfanläggningen samt Event. Med dessa kunskapsområden i centrum för utbildningen ska den blivande Golftränaren erhålla den kompetens som leder till utbildningens mål, enligt gällande kursplan.

Utbildningens längd:

HTU omfattar 18 kursveckor, motsvarande 730 timmar. Där utöver tillkommer hemuppgifter, projektarbeten samt handledning motsvarande 580 timmar samt ett examensarbete på 280 timmar. Därutöver tillkommer verksamhetsförlagd praktik på 1800 timmar.

Läs mer och anmäl dig här