1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner
1-pga-premiere-partner

Är du intresserad att utveckla och inspirera nya Golf Professionals?

”Att vara mentor på TU är något av det roligaste och mest utvecklande jag varit med om” Mikael Wigh, PGA Professional.saraochdamernaturkiet_2_W

I höst startar en ny TU, i samband med detta behöver vi ett antal Mentorer  som skall följa och utveckla TU eleven genom hela utbildningen.

Som Mentor kommer du följa en grupp TU elever under deras resa genom TU. Mentorsuppdraget är en av de viktigaste delarna på vår TU vilket ställer krav på dig som mentor. Samtidigt är det ett givande och mycket utvecklande arbete där du kommer lära känna många nya individer, och kanske även nya sidor hos dig själv.

Vi söker personer som kan inspirera, organisera, samarbeta och innehar dokumenterat stor golfkunskap. Du skall kunna coacha genom att utmana och stödja. Du bör vara verksam som Club Professional och ha möjlighet att erbjuda eleverna insikter i de flesta delar inom verksamheten på en klubb/anläggning.

Arbetsbeskrivning för mentorn: 

Mentorn ska vara förtrogen med innehållet i utbildningsplanen från 2010

Tillsammans med kursdeltagaren planera och genomföra askultationsdagar och skapa en personlig utvecklingsplan under utbildningen i relation till elevens behov, ambitioner och förutsättningar

Handleda och utveckla kursdeltagarens kunskaper när det gäller golfteknik och golfundervisning

Mentorn ska ge muntlig eller skriftlig feedback på samtliga inlämningsuppgifter under utbildningstiden

Mentorn ska följa upp, bedöma och godkänna elevernas inlämningsuppgifter och projektarbeten tillsammans med Kurschef och ämneslärare under hela kursen

Följa upp, analysera och bedöma elevens prestationer i golfrelaterade ämneskurser och studieområden

Godkänna kursdeltagarens golfundervisning i grupp och individuellt

Tillsammans med Kurschefen följa upp eventuella restuppgifter, för varje kursdeltagare, för olika ämneskurser och studieområden inom uppgjorda tidsramar

Säkerhetsställa att kursdeltagaren får praktisk erfarenhet i banarbete, i shop och på kansli i enlighet med momentplanen

Kontinuerligt följa upp, utvärdera, analysera och rapportera elevens utveckling till kurschefen enligt uppgjorda ramar

Tillsammans med Kurschefen skriva omdöme för respektive elev

Mentorn ska guida eleven in i PGAs verksamhet genom att själv vara en aktiv medlem i PGA samt deltar i olika PGA aktiviteter

Mentorn ska ha kontakt med sina elever antingen med Mail eller telefon en gång i månaden under utbildningstiden.

Mentorn ska ge muntlig eller skriftlig feedback på samtliga inlämningsuppgifter under utbildningstiden.

En Mentors främsta uppgifter är att vara en förebild och genom sitt agerande visa hur en erfaren instruktör arbetar och lyckas i yrket. I TU kursplanen värnar vi om synen på instruktören/människan ur ett helhets perspektiv.


 

Är du intresserad skicka in din ansökan med en kort beskrivning om dig till Johan Hampf på JH@pgasweden.com